Tools voor ontslag

  • Voor werknemers, werkgevers, juristen en advocaten
  • Duidelijke adviezen
  • Documenten speciaal voor uw situatie gemaakt
  • Dagelijkse updates aan de hand van rechtspraak

Snel naar

Tools voor ontslag

Ontslagen of ontslag dreigt, wat nu? Wat is de transitievergoeding en hoe moet ik de transitievergoeding berekenen? Hoe voer ik verweer of maak ik bezwaar en waar vind ik een goede ontslagbrief? Is de instemming met het ontslag geldig? Is wel sprake van disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsverhouding? En is al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan of kan het tijdelijk contract nog een keer worden verlengd? ArbeidsmarktResearch UvA B.V. hoort bij de Universiteit van Amsterdam en heeft voor de antwoorden op al deze vragen een tool ontwikkeld.


Ontslagtool Mag Ontslag: een uitgebreide inschatting of er een redelijke grond voor ontslag is. Alle ontslaggronden zitten in de tool en ook kunnen meer gronden tegelijk worden doorlopen. Altijd antwoord op de vraag of ontslag is toegestaan, of het nu gaat om bijvoorbeeld ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsverhouding of een ontslag op staande voet.


Afspiegelingstool: snel en makkelijk de ontslagvolgorde bepalen bij het verval van arbeidsplaatsen door een bedrijfseconomische reden, zoals een reorganisatie, werkvermindering of slechte financiƫle situatie. Ook handig bij omgekeerd afspiegelen.


Transitievergoeding: maakt de berekening van de hoogte inzichtelijk. Altijd een juiste uitkomst van de transitievergoeding, omdat met alle factoren en uitzonderingen rekening wordt gehouden.


Tijdelijk of vast contract?: bepaalt of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan of dat nog een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan.


Ontslag bij faillissement: genereert brieven voor de werknemer aan de curator en/of het UWV.


AOW-/pensioenontslag: geeft antwoord op de vraag of de arbeidsovereenkomst eindigt of is geƫindigd bij het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd. Ook bekijkt de tool of de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen in verband met de leeftijd van werknemer.


Instemming ongedaan maken: helpt bij de vraag of instemming met het ontslag kan worden ingetrokken.


Ontslag tijdens proeftijd: geeft aan of een proeftijdbeding geldig is overeengekomen en/of ontslag in de proeftijd mag.

Nieuws

Berichtgeving Hoe Lang Werkloos, nieuwe tool

09-11-2017 - Verschillende berichten melden dat de tool ‘Hoe Lang Werkloos’ niet meer bruikbaar zou zijn voor het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding. Terecht overwoog de kantonrechter te Rotterdam dat de gegevens achter de tool niet recent zijn geupdate. Het kopen en verwerken van de daarvoor benodigde statistische gegevens... Meer


Nominatie Mag Ontslag

06-09-2017 - ARR UvA B.V. is met Mag Ontslag genomineerd voor de HiiL Justice Innovation Award en zit al bij de halve finalisten. De 'Justice Accelarator' richt zich op juridische innovatieven met sociale impact. Door de toegankelijkheid van het recht te vergroten met gebruikmaking van digitale mogelijkheden, past Mag Ontslag hier perfect... Meer


Ontslagrecht nog niet op de schop?

10-08-2017 - Twee jaar na de invoering van de Wwz bestaat nog veel discussie over de veranderingen. Vooral het ontslagrecht en de ketenregeling liggen onder vuur. Al enige tijd werd door de werkgevers en vakbonden onderhandeld over een nieuw sociaal akkoord. FNV heeft eind juni aangegeven geen versoepeling van het ontslagrecht te... Meer


Verhuisbericht

31-07-2017 - Per 7 augustus 2017 verhuist de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA naar een nieuwe locatie. Ook ArbeidsmarktResearch UvA B.V. verhuist mee. Vanaf die datum is ons bezoekadres: Roeterseilandcampus, Gebouw A Nieuwe Achtergracht 166 1018 WV Amsterdam  De postbus en ons telefoonnummer blijft hetzelfde.... Meer


Welkom op de vernieuwde website

21-07-2017 - www.magontslag.nl is vernieuwd! Het resultaat is een overzichtelijke website met een frisse uitstraling. De belangrijkste voordelen van de nieuwe website zijn:  Duidelijker en toegankelijker. Gebruiksvriendelijk op desktop, tablet én mobiel. Een overzichtelijk uitklapmenu. De tools voor de verschillende ontslaggronden zijn nu makkelijk afzonderlijk te benaderen. ... Meer