Tools voor ontslag

Ontslagen of ontslag dreigt, wat nu? Wat is de transitievergoeding en hoe moet ik de transitievergoeding berekenen? Hoe voer ik verweer of maak ik bezwaar en waar vind ik een goede ontslagbrief? Ik heb ingestemd met mijn ontslag, is mijn instemming geldig? Is wel sprake van bijvoorbeeld disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding waarvoor ik ontslagen kan worden? En heb ik al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of kan het tijdelijk contract nog een keer worden verlengd?

Op deze site vindt u tools die werknemer en werkgever kunnen helpen bij het bepalen van hun rechtspositie bij ontslag.

Met de ontslagtool “Mag Ontslag?” kunt u op basis van de door u beantwoorde vragen een inschatting krijgen van uw kansen bij ontslag. Bij een kans op succes krijgt u een overzicht van de argumenten en kunt u op deze argumenten gebaseerde ontslagbrieven downloaden, die u naar uw werkgever, het UWV of de rechter kunt sturen. De brieven zijn dus helemaal persoonlijk door het gebruik van de ontslagtool en daarom anders dan de brieven die elders op internet te vinden zijn. Wilt u zien hoe de tool werkt? Probeer dan één van de gratis tools voor 'tijdelijk of vast contract?', faillissement, pensioenontslag, instemming of proeftijdontslag.

Door de tool “Tijdelijk of vast contract” kunt u door het beantwoorden van slechts enkele vragen zien of tijdelijke contracten inmiddels zijn gewijzigd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en zo ja, met ingang van welke datum. U krijgt een overzicht met de contracten en de relevante factoren. Deze tool is zowel voor werknemers als werkgevers geschikt om snel inzicht te krijgen in hun rechtspositie. 

De tools voor berekening van de transitievergoeding geven door duidelijke vragen, met waar nodig een heldere toelichting, antwoord op de vraag of u recht hebt op een transitievergoeding en zo ja, wat de hoogte van deze transitievergoeding hoort te zijn. Alle factoren en uitzonderingen worden uitgevraagd en meegenomen in de berekening. Na het invullen van de vragen ontvangt u een overzicht met de gegevens en de uiteindelijke hoogte van de transitievergoeding. Deze tool is de enige complete tool waarmee u de transitievergoeding berekenen kunt, die alle relevante componenten uitvraagt én ook doorberekent in de uitkomst(en). Ook deze tool is gratis!

Door middel van de tool “Hoe Lang Werkloos?” kunt u de te verwachten werkloosheidsduur en de kans op het vinden van ander werk berekenen. De beperkte versie van deze tool is gratis beschikbaar en voor een bedrag van € 150,- excl. BTW kunt u een uitgebreide berekening ontvangen. De uitkomst kunt u gebruiken voor de onderbouwing van de hoogte van de billijke vergoeding. Dit hangt wel af van de juridische grondslag van de billijke vergoeding.

Laatste nieuws

 • Hoe Lang Werkloos voor berekening billijke vergoeding

  Al meer rechtbanken en Hoven hebben in een uitspraak aangegeven dat de transitievergoeding niet altijd alle gevolgen van ontslag kan dekken. Ondanks dat de wetgever heeft gezegd dat dit niet de … meer

 • Mag Ontslag bij Tegenlicht Meet Up

  Dinsdag 18 oktober 2016 vond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam de 81e Tegenlicht Meet Up plaats. Naar aanleiding van de documentaire die de zondag ervoor werd uitgezonden, werd ingegaan op het thema … meer

 • A-G over voorwaardelijke ontbinding

  Al enige tijd wordt het arrest van de Hoge Raad verwacht over de mogelijkheden van voorwaardelijke ontbinding na een ontslag op staande voet. Inmiddels heeft de Advocaat Generaal zijn visie … meer

 • Tool verstoorde arbeidsverhouding

  Nu de Wwz ruim een jaar in werking is, wordt steeds meer duidelijk hoe rechters oordelen over ontslag in bepaalde situaties. Ook hebben de Gerechtshoven zich meermaals uitgelaten over ontslagzaken. … meer

 • Tools aangepast aan einde overgangsrecht

  Per 01 juli 2016 is het overgangsrecht voor de ketenregeling van artikel 7:668a BW vervallen. Na het vervallen van het bepaalde in artikel XXIIe lid 1 Overgangsrecht Wwz, staat een (oude) cao … meer