Tools voor ontslag

Ontslagen of ontslag dreigt, wat nu? Wat is de transitievergoeding en hoe moet ik de transitievergoeding berekenen? Hoe voer ik verweer of maak ik bezwaar en waar vind ik een goede ontslagbrief? Ik heb ingestemd met mijn ontslag, is mijn instemming geldig? Is wel sprake van bijvoorbeeld disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding waarvoor ik ontslagen kan worden? En heb ik al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of kan het tijdelijk contract nog een keer worden verlengd?

Op deze site vindt u tools die werknemer en werkgever kunnen helpen bij het bepalen van hun rechtspositie bij ontslag.

Met de ontslagtool “Mag Ontslag?” kunt u op basis van de door u beantwoorde vragen een inschatting krijgen van uw kansen bij ontslag. Bij een kans op succes krijgt u een overzicht van de argumenten en kunt u op deze argumenten gebaseerde ontslagbrieven downloaden, die u naar uw werkgever, het UWV of de rechter kunt sturen. De brieven zijn dus helemaal persoonlijk door het gebruik van de ontslagtool en daarom anders dan de brieven die elders op internet te vinden zijn. Wilt u zien hoe de tool werkt? Probeer dan één van de gratis tools voor 'tijdelijk of vast contract?', faillissement, pensioenontslag, instemming of proeftijdontslag.

Door de tool “Tijdelijk of vast contract” kunt u door het beantwoorden van slechts enkele vragen zien of tijdelijke contracten inmiddels zijn gewijzigd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en zo ja, met ingang van welke datum. U krijgt een overzicht met de contracten en de relevante factoren. Deze tool is zowel voor werknemers als werkgevers geschikt om snel inzicht te krijgen in hun rechtspositie. 

De tools voor berekening van de transitievergoeding geven door duidelijke vragen, met waar nodig een heldere toelichting, antwoord op de vraag of u recht hebt op een transitievergoeding en zo ja, wat de hoogte van deze transitievergoeding hoort te zijn. Alle factoren en uitzonderingen worden uitgevraagd en meegenomen in de berekening. Na het invullen van de vragen ontvangt u een overzicht met de gegevens en de uiteindelijke hoogte van de transitievergoeding. Deze tool is de enige complete tool waarmee u de transitievergoeding berekenen kunt, die alle relevante componenten uitvraagt én ook doorberekent in de uitkomst(en). Ook deze tool is gratis!

Door middel van de tool “Hoe Lang Werkloos?” kunt u de te verwachten werkloosheidsduur en de kans op het vinden van ander werk berekenen. De beperkte versie van deze tool is gratis beschikbaar en voor een bedrag van € 150,- excl. BTW kunt u een uitgebreide berekening ontvangen. De uitkomst kunt u gebruiken voor de onderbouwing van de hoogte van de billijke vergoeding. Dit hangt wel af van de juridische grondslag van de billijke vergoeding.

Laatste nieuws

 • Mag Ontslag in preadviezen NJV 2017

  Een traditionele rechtelijke procedure is niet meer vanzelfsprekend. Dit blijkt ook uit de preadviezen van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) met als thema ‘Afscheid van de klassieke … meer

 • Nevenwerkzaamheden in verwijtbaar handelen/nalaten

  In de rechtspraak komt het (steeds vaker) voor dat werkgever en werknemer het niet eens zijn over het al dan niet verrichten van nevenwerkzaamheden. Soms staat in de arbeidsovereenkomst een … meer

 • Uitspraak transitievergoedingstool

  Uit een uitspraak van Kantonrechter Maastricht (vindplaats ECLI:NL:RBLIM:2017:2220) blijkt hoe belangrijk het is een goede tool te gebruiken om (het recht op) de transitievergoeding te berekenen. … meer

 • Stichting Rechtswinkel Tilburg gebruikt Mag Ontslag

  Vanaf heden maakt ook Stichting Rechtswinkel Tilburg gebruik van de tools van Mag Ontslag. De Rechtswinkel geeft gratis juridisch advies tijdens spreekuren en wordt vrijwillig gerund door … meer