Home > Corona-vragen

Corona-vragen

Er zijn veel onduidelijkheden over werken tijdens de Coronacrisis. Voor tips en informatie over werken tijdens de Coronacrisis, bieden wij de volgende informatie:

Vraagt u zich af of uw werkgever maatregelen op het werk mag invoeren? Of wil u zelf dat uw werkgever (extra) maatregelen neemt?

  Vul onze nieuwe tool in om te kijken of dat mag. Klik hier voor de tool.

  Heeft u geen uren of loon gekregen door Corona-maatregelen?

   Vul onze nieuwe tool in om te kijken of uw werkgever dit mag doen of dat u toch recht heeft op loon. De tool vindt u hier.

   Geen of te weinig salaris krijgen? De kosten worden alleen maar hoger door…

   • …wettelijke verhoging, tot wel 50% (!) wat opbouwt in stappen. De eerste stap van 5% verhoging begint al na 3 dagen te lopen.
   • …wettelijke rente, 2% in 2020 en te rekenen vanaf het moment dat het salaris verschuldigd is. De rente wordt ook over de verhoging gerekend.
   • …een procedure of juridisch advies.
   • …een loonsverhoging uit CAO of arbeidsovereenkomst, zelfs bij teruglopende bedrijfseconomische omstandigheden door de coronacrisis.

   Soms kan u voor een deel van de uren ontslagen worden of kunnen uw werktijden veranderen. Dat zit zo:

   • Samen eruit komen is altijd een goede optie. Verliest u minstens 5 uren per week of minstens de helft van de uren die u normaal per week werkt? Dan heeft u over dat aantal uren recht op WW. Dit moeten jullie wel goed samen regelen.
   • Het UWV moet toestemming geven als het gaat om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Als daar goede redenen voor zijn, kan het UWV een voorwaarde stellen dat u voor minder uren in dienst blijft.
   • De rechter kan alleen maar een arbeidsovereenkomst in zijn geheel beëindigen. Pas als u in de procedure met een oplossing komt waarbij u uren inlevert, kan er alsnog ‘deeltijdontslag’ volgen.
   • Uw werkgever is opgeroepen om mogelijk de werktijden van werknemers te spreiden. Dit kan betekenen dat uw werktijden veranderen.

   Ontslagen? Niet meer opgeroepen? Dit moet u echt altijd doen!

   • Om het gesprek gaande te houden, maar ook vooral om later recht op loon te houden, moet u zich beschikbaar houden voor werk.
   • U stuurt een brief naar uw werkgever waarin u duidelijk aangeeft te willen en kunnen werken.
   • Dat moet natuurlijk wel ook echt zo zijn.
   • Een mail of whatsappbericht sturen mag ook. Als het maar bij de werkgever aankomt.

   Verplicht uw werkgever u op werk te komen? Terwijl dit niet noodzakelijk is?

   • De overheid heeft bepaald dat zoveel mogelijk thuis gewerkt moet worden. Toch heeft uw werkgever nog steeds wat te zeggen.
   • Er moet wel een reden zijn om u op het werk te laten komen. Bijvoorbeeld omdat bepaalde taken niet thuis gedaan kunnen worden.
   • Is dat niet het geval? Dan mag u weigeren te komen.
   • Pas wel op, als uw werkgever dit als werkweigering ziet, mag hij uw loon stopzetten na een waarschuwing. U moet dan naar de rechter om alsnog uw loon te krijgen.

   U hebt geen geschikte werkattributen thuis (zoals een laptop, muis, toetsenbord etc.). Wat nu?

   • Als u bepaalde attributen nodig hebt voor uw werk, dan moet uw werkgever dit regelen. Uw werkgever is er verantwoordelijk voor dat u uw werk kunt doen. Bespreek dit dus met uw werkgever.
   • U kunt natuurlijk niet alles zomaar aanvragen, maar u moet uw werk onder goede omstandigheden kunnen doen. Een goede bureaustoel is dus bijvoorbeeld ook belangrijk.
   • Vanwege de coronacrisis moeten opeens heel veel mensen thuiswerken, waardoor uw werkgever misschien langer doet over een goede thuiswerkplek. Houd hier rekening mee en probeer tot een gezamenlijke oplossing te komen.

   Kan uw werkgever u verplichten een coronatest te doen?

   • Nee, dat mag niet. Niemand is verplicht om een coronatest te ondergaan, omdat iedereen zelf mag bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt (lichamelijke integriteit). Met andere woorden: u bepaalt zelf of u zich wil laten testen.
   • Als u niet kunt werken omdat u corona-gerelateerde klachten hebt, moet u zich ziekmelden bij uw werkgever. En moet u de redelijke voorschriften van de bedrijfsarts opvolgen. Het doen van een coronatest kan zo'n redelijk voorschrift zijn. Ook in dit geval bent u natuurlijk nog steeds baas over uw eigen lichaam en kunt u een coronatest weigeren.
   • Deze weigering kan wel gevolgen hebben voor uw loon.

   U kunt op uw werk geen 1,5 meter afstand houden. wat nu?

   • Uw werkgever moet zich houden aan de regels van het RIVM, hij moet er dus alles aan doen om de 1,5 meter in acht te nemen.
   • Als het op uw werk onmogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, dan moet u extra streng op de hygiënemaatregelen van het RIVM letten.
   • Ook uw werkgever heeft er baat bij om de regels te volgen, hij loopt het risico een boete te ontvangen van de arbeidsinspectie.
   • Voelt u zich echt niet veilig? Dan kunt u misschien weigeren te komen.

   Kunt u uw werknemer verbieden op vakantie te gaan?

   • Nee, als werkgever kunt u de werknemer niet verbieden om op vakantie te gaan. Wel kunt u de werkgever afraden om op vakantie te gaan naar een land waar code rood of oranje geldt.
   • Als een werknemer toch op vakantie gaat naar een land waarin code rood of oranje geldt, moet deze werknemer bij terugkomst 10 dagen in quarantaine.
   • Als uw werknemer door quarantaine niet kan werken, dan kunt u mogelijk het loon inhouden.

   Mag uw werkgever de reiskostenvergoeding stopzetten nu u thuiswerkt?

   • Ja dat mag, als u als werknemer thuiswerkt, hoeft de werkgever geen reiskostenvergoeding te betalen aan de werknemer.
   • Tenzij dit anders is geregeld in de arbeidsovereenkomst of bij cao.

   Kon uw geplande vakantie niet doorgaan vanwege de reisbeperkingen? Hoe zit het dan met uw opgenomen vakantiedagen?

   • U kan uw werkgever vragen of uw vakantie op een ander moment kan plaatsvinden, maar uw werkgever is niet verplicht hieraan mee te werken.
   • Helaas is het niet zo dat bij reisbeperkingen (zoals een gecancelde vlucht) automatisch uw vakantiedagen ook weer teruggezet worden.
   • Bent u ziek geworden tijdens uw vakantie? Meld u dan ook ziek! Uw vakantiedagen kunt u niet opnemen tijdens ziekte, houd uzelf wel bereikbaar voor uw werkgever.

   Wil uw werkgever uw arbeidsvoorwaarden wijzigen in verband met de coronacrisis, bijvoorbeeld met minder vakantie of lager loon?

   • Het wijzigen van arbeidsvoorwaarden mag niet zomaar, de coronacrisis zorgt er niet voor dat uw werkgever dit besluit zomaar voor u kan maken.
   • Er kan wel een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ in uw contract staan, maar dat betekent niet dat uw werkgever hier zomaar gebruik van mag maken door Corona.
   • Neem contact met ons op als uw arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd zonder dat u hiermee akkoord wil gaan!

   Is uw arbeidsovereenkomst verlengd of afgelopen zonder dat u hierover met uw werkgever hebt gesproken? Hier moet u op letten:
   Bij het einde van uw tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt meestal via een ‘aanzeggingsbrief’ verteld of uw contract wordt verlengd of niet. Als dit niet tenminste een maand vóór de einddatum wordt gedaan, moet de werkgever in principe een boete aan u betalen.

   • Deze boete is even hoog als het loon dat u zou krijgen over de dagen dat uw werkgever te laat is. Dit kan oplopen tot een maand extra loon!
   • Er bestaat een uitzondering wanneer de overeenkomst niet op een kalenderdatum eindigt. Dit is het geval bij bijvoorbeeld een project of bouwopdracht.
   • Ook bestaat er een uitzondering wanneer de overeenkomst is aangegaan voor minder dan zes maanden.

   Wist u dat u al sinds de eerste dag van uw dienstverband een vergoeding opbouwt voor geval u wordt ontslagen? Hou rekening met het volgende:
   Sinds 2020 bouwt u vanaf de eerste werkdag al een ‘transitievergoeding’ op. Dit is 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. Heeft u bijvoorbeeld een half jaar gewerkt, dan krijgt u dus 1/6 bruto maandsalaris.

   • Uw werkgever moet binnen 3 maanden na het ontslag de vergoeding aan u betalen, anders kunt u dit niet meer bij de rechter afdwingen.
   • Gebruik onze tool om de hoogte van uw vergoeding te berekenen.
   • Er bestaan uitzonderingen op het recht op een transitievergoeding. Bijvoorbeeld bij faillissement of in geval van een ontslag op staande voet. Het ontslag moet dan wel ernstig verwijtbaar zijn.

   Komt u erachter dat u te weinig loon hebt gekregen van uw (vorige) werkgever?
   Geen zorgen! U hebt vijf jaar de tijd vanaf het moment dat het loon betaald had moeten worden om het bij uw werkgever op te eisen.

   • Denk hierbij aan niet-uitbetaald vakantiegeld of niet-opgenomen vakantiedagen.
   • U kunt de termijn waarbinnen u moet vorderen verlengen door ’stuiting’. Dat betekent dat u de werkgever inlicht met het feit dat u nog steeds van plan bent het loon te vorderen.
   • Hebt u te weinig loon ontvangen? Neem contact met ons op!

← Terug naar de homepage