Home > Corona-vragen

Corona-vragen

Er zijn veel onduidelijkheden over werken tijdens de Coronacrisis. Voor tips en informatie over werken tijdens de Coronacrisis, bieden wij de volgende informatie:

De NOW-3 regeling ligt klaar. Op hoeveel subsidie kunt u als werkgever aanspraak maken?
Als u niet in aanmerking kwam voor NOW 1 of NOW 2, heeft u misschien toch recht op de subsidie die nu geldt. De regels zijn wel iets anders geworden:

 • In de derde tranche (1 oktober 2020-31 december 2020) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80%, en kan de loonsom met 10% dalen.
 • In de vierde tranche (1 januari 2021-31 maart 2021) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 70%, met een loonsomvrijstelling van 15%.
 • In de vijfde tranche (1 april 2021-30 juni 2021) gaat het om een maximaal vergoedingspercentage van 60% van de loonsom, met een loonsomvrijstelling van 20%.

Bent u gedwongen werknemers te ontslaan vanwege Corona? Hou hier rekening mee!

 • Ontslagvergunning vraagt u aan bij het UWV. De reden is bedrijfseconomisch ontslag.
 • U betaalt volledig loon door tot u mag opzeggen of totdat u een vaststellingsovereenkomst sluit (met de regels die dan gelden).
 • U betaalt een transitievergoeding, tenzij de werknemer hiervan afziet bij een einde met wederzijds goedvinden.
 • Er geldt een opzegtermijn (mag van proceduretijd af).
 • U hebt herplaatsingsinspanningen.

Genoodzaakt afscheid te nemen van meer dan 10 werknemers binnen 3 maanden? Let hierop!

 • In uw geval is sprake van collectief ontslag, dat moet u melden bij het UWV en de vakbond.
 • Na de melding geldt een maand wachttijd tot u mag ontslaan.
 • Het gaat om ieder soort ontslag, zelfs als de werknemer instemt met het ontslag!
 • Houdt u zich niet aan het bovenstaande, dan kan het UWV uw aanvragen niet in behandeling nemen. Ook kan de werknemer naar de rechter en de vaststellingsovereenkomst laten vernietigen en om een (extra) ontslagvergoeding vragen.

Geen of te weinig salaris betalen? De kosten worden alleen maar hoger door…

 • …wettelijke verhoging, tot wel 50% (!) wat opbouwt in stappen. D eerste stap van 5% verhoging begint al na 3 dagen te lopen.
 • …wettelijke rente, 2% in 2020 en te rekenen vanaf het moment dat het salaris verschuldigd is. De rente wordt ook over de verhoging gerekend.
 • …een procedure of juridisch advies.

Werkgever in de horeca? Of is er door Corona minder werk? Houd uw werknemers bezig!

 • U mag werknemers vragen ander werk te doen, als het maar redelijk is.
 • In deze crisis is niet veel te veel gevraagd. De zaak van binnen en van buiten schoonmaken en opknappen? Kleine kans dat werknemer dit mogen weigeren.
 • Hou wel rekening met altijd geldende regels voor arbeidsomstandigheden en -tijden.
 • Hou natuurlijk er ook rekening mee dat de Corona-maatregelen beperkend kunnen zijn.

Soms kan een werknemer voor een deel van de uren ontslagen worden. Dat zit zo:

 • Samen eruit komen is altijd een goede optie. Verliest de werknemer minstens 5 uren per week of minstens de helft van de uren die hij normaal per week werkt? Dan heeft hij over dat aantal uren recht op WW. Dit moeten jullie wel goed samen regelen.
 • Het UWV moet toestemming geven als het gaat om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Als daar goede redenen voor zijn, kan het UWV een voorwaarde stellen dat de werknemer voor minder uren in dienst blijft.
 • De rechter kan alleen maar een arbeidsovereenkomst in zijn geheel beëindigen. Pas als in de procedure de werknemer met een oplossing komt waarbij hij uren inlevert, kan er alsnog ‘deeltijdontslag’ volgen.

Heeft u te weinig werk? Maar een bevriend bedrijf niet? Help elkaar.

 • U mag werknemers vragen (tijdelijk) ander werk te doen.
 • Dat mag niet zomaar. U moet een goede reden hebben en het werk moet niet heel veel verschillen van de normale taken.
 • U vraagt het andere bedrijf om een vergoeding voor de krachten die u levert.

Verzoekt u uw werknemers op werk te komen? Terwijl dit niet noodzakelijk is?

 • De overheid heeft bepaald dat zoveel mogelijk thuis gewerkt moet worden. Toch hebt u nog steeds inspraak.
 • Er moet wel een reden zijn om uw werknemers op het werk te laten komen. Bijvoorbeeld omdat bepaalde taken niet thuis gedaan kunnen worden.
 • Is dat niet het geval? Dan mogen zij weigeren te komen.
 • In sommige gevallen kunt u dit als werkweigering zien en mag u het loon stopzetten na een waarschuwing. Er volgt dan vaak een procedure bij de rechter. U kunt er daarom het beste samen uit komen.

Kunt u uw werknemer verbieden op vakantie te gaan?

 • Nee, als werkgever kunt u de werknemer niet verbieden om op vakantie te gaan. Wel kunt u de werkgever afraden om op vakantie te gaan naar een land waar code rood of oranje geldt.
 • Als een werknemer toch op vakantie gaat naar een land waarin code rood of oranje geldt, moet deze werknemer bij terugkomst 10 dagen in quarantaine.
 • Als uw werknemer door quarantaine niet kan werken, dan kunt u mogelijk het loon inhouden.

Mag u de reiskostenvergoeding stopzetten nu iedereen thuiswerkt?

 • Ja dat mag, als uw werknemers thuiswerken, hoeft u geen reiskostenvergoeding te betalen aan de werknemer.
 • Tenzij dit anders is geregeld in de arbeidsovereenkomst of bij cao.

Hebt u vragen? Neem contact met ons op!

← Terug naar de homepage