Hoe Lang Werkloos?

Let op: wij hebben ervoor gekozen Hoe Lang Werkloos niet meer te updaten naar recente gegevens. In plaats daarvan is een nieuwe tool ontwikkeld: Hoe Lang in Dienst. Deze tool berekent de te verwachten resterende baanduur aan de hand van maximaal 24 actuele conjuncturele variabelen. Met de uitkomst van deze tool kan een inschatting worden gegeven van de schade die is geleden ten gevolge van het ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. Zo kan de hoogte van een eventuele billijke vergoeding worden gemotiveerd. Wij raden aan gebruik te maken van deze nieuwe tool en niet meer Hoe Lang Werkloos te gebruiken.

Op dit moment kunnen alleen nog handmatige berekeningen door ons gemaakt worden. Daartoe moet dit Excel-bestand worden ingevuld en gemaild naar info@magontslag.nl. De kosten voor een berekening zijn €150 exclusief BTW. Op zeer korte termijn zal de tool (tegen een lager tarief) op onze website beschikbaar zijn, zodat door de gebruiker zelf een berekening kan worden gemaakt.

De schadevergoeding wegens kennelijk onredelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst dient volgens de Hoge Raad te worden begroot. Die begroting dient zoveel mogelijk te worden gebaseerd op de werkelijk door de werknemer te lijden schade. Daarom is het van belang de verwachte werkloosheidsduur van de werknemer bij instroom in de WW te kunnen bepalen. De verwachte werkloosheidsduur in dagen en de kans op het vinden van ander werk kunt u hier berekenen. 


De berekening is gebaseerd op de belangrijkste indicatoren, gevonden in de databanken van onder andere het CBS, UWV en GBA, over de afgelopen 10 jaar (2003-2012). In de laatste versie van de berekeningstool kan voor drie specifieke situaties de kans worden berekend dat deze situatie zich voordoet met daarbij de verwachte werkloosheidsduur in kalenderdagen. Het gaat om de volgende situaties: 1) werkhervatting als werknemer of zelfstandige, 2) uitstroom naar inactiviteit en 3) werkloos tot pensioen. Ook berekent het systeem het gemiddeld aantal dagen dat de werknemer op zoek is naar een baan. 

Onder "Toelichting" is een uitgebreide toelichting op de berekening en een link naar het informatiememo van SEO Economisch Onderzoek bij de berekeningstool te vinden.