Hoe Lang Werkloos?

Hoe Lang Werkloos is vervangen door Hoe Lang in Dienst! Gebruik de nieuwe tool om de te verwachten inkomensschade te berekenen. Hoe Lang in Dienst is gebaseerd op de nieuwste statistische gegevens en berekent de te verwachten resterende baanduur aan de hand van maximaal 24 actuele conjuncturele variabelen. Zo kan de hoogte van een eventuele billijke vergoeding worden gemotiveerd.

De schadevergoeding wegens kennelijk onredelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst dient volgens de Hoge Raad te worden begroot. Die begroting dient zoveel mogelijk te worden gebaseerd op de werkelijk door de werknemer te lijden schade. Daarom is het van belang de verwachte werkloosheidsduur van de werknemer bij instroom in de WW te kunnen bepalen. De verwachte werkloosheidsduur in dagen en de kans op het vinden van ander werk kunt u hier berekenen. 


De berekening is gebaseerd op de belangrijkste indicatoren, gevonden in de databanken van onder andere het CBS, UWV en GBA, over de afgelopen 10 jaar (2003-2012). In de laatste versie van de berekeningstool kan voor drie specifieke situaties de kans worden berekend dat deze situatie zich voordoet met daarbij de verwachte werkloosheidsduur in kalenderdagen. Het gaat om de volgende situaties: 1) werkhervatting als werknemer of zelfstandige, 2) uitstroom naar inactiviteit en 3) werkloos tot pensioen. Ook berekent het systeem het gemiddeld aantal dagen dat de werknemer op zoek is naar een baan. 

Onder "Toelichting" is een uitgebreide toelichting op de berekening en een link naar het informatiememo van SEO Economisch Onderzoek bij de berekeningstool te vinden.