Home > Veelgestelde vragen over de transitievergoedingtool

Veelgestelde vragen over de transitievergoedingtool

De Transitievergoedingtool is uitgebreider dan andere beschikbare tools op internet. Wat is het verschil?
 • Onze tool is de enige tool die altijd juist is;
 • De tool is compleet (en ook in uitzonderingssituaties kloppend);
 • Duidelijke vragen, met toelichtingen en voorbeelden;
 • Rekening wordt gehouden met onderbrekingen van het dienstverband;
 • U kunt een afwijkend percentage vakantiegeld invullen;
 • Aftrekbare kosten worden meegenomen in de berekening;
 • U ontvangt de meest in de buurt liggende vergoeding als het contract iets eerder of later eindigt;
 • Een duidelijk printbaar overzicht, dat u kunt downloaden en/of kunt ontvangen per e-mail.
 • Is de transitievergoeding ook van belang bij wederzijds goedvinden?

  Ja. Als de werkgever en de werknemer het eens zijn over het einde van de arbeidsovereenkomst, dan is de werkgever niet verplicht de transitievergoeding te betalen. De transitievergoeding is wel een goed (minimum) uitgangspunt voor de vergoeding die wordt overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst.

  Houdt de tool ook rekening met uitzonderingen?

  Ja, de tool houdt rekening met alle uitzonderingen. Dit maakt de tool zo bijzonder, maar zorgt er wel voor dat u wat meer vragen moet beantwoorden dan bij andere transitievergoeding tools.

  Het salaris is opgebouwd uit verschillende onderdelen, hoe moet ik dit invullen?

  De tool houdt rekening met verschillende looncomponenten. U vult het brutosalaris in zonder looncomponenten. Daarna kunt u aangeven of u de vragen over salariscomponenten wil beantwoorden. Als u hiervoor kiest zal bij de berekening (indien van toepassing) rekening worden gehouden met een: vaste bonus, overwerkvergoeding, vaste toeslag per maand, winstuitkering, eindejaarsuitkering en dertiende maand. Bij de vragen wordt altijd een duidelijke toelichting gegeven.

  Ik ben 18 jaar of jonger, volgens mijn werkgever krijg ik niks. Klopt dat?

  Ja, dit kan kloppen. De transitievergoeding is niet verschuldigd over de periode dat de werknemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week heeft gewerkt. Deze jaren tellen niet mee bij de hoogte van de transitievergoeding.  Zie ook de veelgestelde vragen over:

  De tools algemeen

  Ontslagtool voor werknemers

  Afspiegelingstool

  Tijdelijk of vast contract?

  AOW-/Pensioenontslag

  Ontslag tijdens proeftijd

  Ontslag bij faillissement

  Ontslag over Instemming ongedaan maken

  ← Terug naar de homepage