Home > Veelgestelde vragen over de afspiegelingstool

Veelgestelde vragen over de afspiegelingstool

Wat zijn de voordelen van de Afspiegelingstool?

Bij een bedrijfseconomisch ontslag mag een werkgever niet kiezen welke werknemers ontslagen worden. De ontslagvolgorde moet worden vastgesteld aan de hand van het afspiegelingsbeginsel. Dit is een moeilijke opgave. De tool voor de afspiegeling zet alle ingewikkelde stappen. Door gemakkelijk een personeelsbestand in Excelformaat (.xlsx) te uploaden en maar vijf stappen te doorlopen, weet u precies wie voor ontslag in aanmerking komen. Daarbij wordt ook de reden gegeven en wordt aangegeven wat de rangorde van de werknemers is. Het UWV stelt een Excel-bestand beschikbaar als hulpmiddel, maar deze is lastig in gebruik en geeft in sommige gevallen een onjuiste uitkomst. Onze tool is sneller, eenvoudiger en geeft altijd een kloppende uitkomst.

Houdt de tool rekening met uitzonderingen?
Ja, rekening wordt gehouden met bijzondere situaties:
 • Werknemers die al uit dienst zijn (als datum uit dienst is aangegeven);
 • AOW-gerechtigden, tijdelijke werknemers en oproepkrachten;
 • Werknemers die onmisbaar zijn, die een arbeidshandicap hebben of voor wie een opzegverbod geldt;
 • Werknemers die op eenzelfde positie eindigen en waartussen de werkgever moet kiezen.
 • Moeten de categorie├źn in het personeelsbestand (zoals naam, geboortedatum en de datum indiensttreding) op een bepaalde volgorde staan?

  Nee, dit is niet nodig. U kunt eenvoudig uw eigen personeelsbestand uploaden. De tool vraagt u de gegevens aan de juiste kolommen te koppelen. Dit gaat eenvoudig met een dropdownmenu (keuzemenu). Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd de naam van de kolom te kiezen die in het personeelsbestand is gebruikt voor “Functie”. In het dropdownmenu staan de verschillende kolommen uit uw eigen personeelsbestand. Als u de functie bijvoorbeeld hebt aangegeven met “Werkzaamheden”, dan selecteert de naam van deze kolom. Kijk voor een voorbeeld in de handleiding.

  Ik heb geen (duidelijk) personeelsbestand, wat nu?

  U kunt ervoor kiezen gebruik te maken van het voorbeeld personeelsbestand. Deze kunt u downloaden nadat u de tool hebt gestart. In de aangegeven kolommen kunt u de gegevens invullen of u kunt de gegevens in de juiste kolom plakken.

  Geeft de Afspiegelingstool de reden en de volgorde aan van werknemers die voor ontslag in aanmerking komen?

  Ja. De tool geeft aan welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen, wat de reden daarvoor is en wat de rangorde is van deze werknemers.

  Ik moet omgekeerd afspiegelen, helpt de tool daarbij?

  Als in een nieuwe functie werkzaamheden worden voortgezet van een vervallen functie, dan moet omgekeerd worden afgespiegeld tussen geschikte werknemers. De nieuwe functie moet worden aangeboden aan de werknemer die als laatste voor ontslag in aanmerking komt. De tool helpt daarbij, omdat wordt aangegeven wat de rangorde is tussen de werknemers die voor ontslag in aanmerking komen.  Zie ook de veelgestelde vragen over:

  De tools algemeen

  Ontslagtool voor werknemers

  Transitievergoedingtool

  Tijdelijk of vast contract?

  AOW-/Pensioenontslag

  Ontslag tijdens proeftijd

  Ontslag bij faillissement

  Ontslag over Instemming ongedaan maken

  ← Terug naar de homepage