Home > Veelgestelde vragen over de tool AOW-/pensioenontslag

Veelgestelde vragen over de tool AOW-/pensioenontslag

Waarom is hier eigenlijk een tool voor?

In veel situaties is het lastig te bepalen of de arbeidsovereenkomst mag eindigen wegens de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. Dit komt bijvoorbeeld omdat er 2 manieren zijn waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen, namelijk door een ontslagbeding en door opzegging. De verhouding tussen deze 2 manieren is ingewikkeld. Als een beding is opgenomen dan is opzegging bijvoorbeeld niet altijd meer mogelijk. Ook het feit dat de AOW- en pensioenleeftijd van elkaar kunnen verschillen maakt het lastig.

Is de pensioenleeftijd niet hetzelfde als de AOW-leeftijd?

Nee, de pensioengerechtigde leeftijd kan afwijken van de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is voor iedereen in de wet geregeld. Deze leeftijd is afhankelijk van de geboortedatum. Dit geldt niet voor de pensioenleeftijd. Dan hangt het af van het pensioenreglement.

Wat is het verschil tussen een AOW- of pensioenontslagbeding en opzegging wegens de AOW- of pensioenleeftijd?

Bij een AOW- of pensioenontslagbeding staat in de arbeidsovereenkomst dat deze automatisch (van rechtswege) eindigt als u één van deze leeftijden hebt bereikt. Bij opzegging eindigt de arbeidsovereenkomst niet automatisch, maar is actie van de werkgever nodig. De gevolgen zijn verschillend. De tool geeft dit aan.

Mag de werkgever altijd opzeggen wegens de AOW- of pensioenleeftijd van werknemer?

Nee. Als bijvoorbeeld een AOW- of pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst of cao staat, dan is opzegging niet altijd mogelijk.

Heb ik juridische kennis nodig voor het gebruik van de tool?

Nee. Ook verwachten we geen bepaald opleidingsniveau. Bij lastige vragen en begrippen worden een toelichtingen en voorbeelden gegeven.

← Terug naar de homepage