Home > Veelgestelde vragen over de tool Tijdelijk of vast contract?

Veelgestelde vragen over de tool Tijdelijk of vast contract?

Het is toch makkelijk zelf te berekenen of een vast contract is ontstaan?

Dit lijkt zo. De hoofdregel is redelijk eenvoudig: 3 x 3 x 6. De werkgever mag 3 arbeidsovereenkomsten aanbieden in een periode van 3 jaar met tussenpozen van maximaal 6 maanden. Als de perioden van 3e jaar (inclusief tussenpozen) wordt overschreden, dan ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Door het overgangsrecht, verschillende uitzonderingen en afwijkingen bij cao is het in de meeste situaties toch lastig te bepalen of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan.

Is de tool ook bruikbaar in het geval van een uitzendovereenkomst?

Ja. Voor uitzendovereenkomsten gelden afwijkende regels. De tool houdt rekening met deze uitzonderingen.

Tussen de arbeidsovereenkomsten is een (korte) onderbreking geweest, is de tool ook dan geschikt?

In deze situatie is de tool juist een handig hulpmiddel. Bij de berekening wordt rekening gehouden met de tussenperiodes tussen de verschillende arbeidsovereenkomsten. In overzicht ziet u welke arbeidsovereenkomsten worden meegeteld in de keten.

Houdt de tool rekening met bijzondere situaties?
Ja. Bij de berekening houdt de tool rekening met alle bijzondere situaties, waaronder:
 • Overgangsrecht;
 • Afwijkingen bij cao;
 • Contracten aangegaan na de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Opvolgend werkgeverschap;
 • Uitzendovereenkomsten;
 • BBL-overeenkomsten;
 • Overeenkomsten ter educatie (stages);
 • Werknemers onder de 18 jaar.
 • Ik ben 20 jaar of jonger en meer dan 3 jaar in dienst. Volgens mijn werkgever is geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Klopt dat?

  Ja, dit kan kloppen. De ketenregeling bepaalt wanneer een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt omgezet in een vast contract. De regeling is niet van toepassing voor werknemers jonger dan 18 jaar die gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werken. Als dit het geval is, dan wordt deze periode buiten beschouwing gelaten. De dag waarop de werknemer 18 jaar werd, telt als de dag waarop het eerste contract is ingegaan. Alle relevante vragen hierover worden door de tool gesteld, zodat u ook in deze situatie een kloppende uitkomst krijgt.  Zie ook de veelgestelde vragen over:

  De tools algemeen

  Ontslagtool voor werknemers

  Transitievergoedingtool

  Afspiegelingstool

  AOW-/Pensioenontslag

  Ontslag tijdens proeftijd

  Ontslag bij faillissement

  Ontslag over Instemming ongedaan maken

  ← Terug naar de homepage