Transitievergoeding WAB berekenen

Transitievergoeding (algemeen)

De transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen bij ontslag. De werknemer heeft recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst door de werkgever is beëindigd of niet verlengd. De werknemer heeft geen recht op deze vergoeding als hij zelf verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten. Als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer is beëindigd dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten.

Transitievergoedingtool

Bij de vraag of aanspraak gemaakt kan worden op de transitievergoeding en wat de hoogte is, spelen veel componenten een rol. Deze tool is de enige complete tool voor berekening van de transitievergoeding die alle relevante componenten uitvraagt én doorberekent in de uitkomst(en).

Recht op een transitievergoeding

De tool stelt eerst aan de hand van een aantal vragen over de ontslaggrond, (pensioen)leeftijd en de lengte van het dienstverband vast of aanspraak gemaakt kan worden op een vergoeding.

Hoogte van de vergoeding

Alle specifieke factoren voor vaststelling van de hoogte van de vergoeding worden uitgevraagd.

Let op dat overal bruto bedragen ingevuld moeten worden. Het is daarom ook aan te raden een loonstrook bij het invullen van de tool bij de hand te hebben.

Bijzondere situaties

Rekening wordt gehouden met bijzondere situaties:

  • Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor een compensatie voor de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst beëindigd (of niet verlengd) wordt wegens/na langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De tool berekent of er recht bestaat op compensatie en zo ja, wat het bedrag is.
  • Het kan zo zijn dat een eerdere arbeidsovereenkomst wordt verlengd, maar dan voor minder uren of dat de werknemer herplaatst wordt in een (andere) functie voor minder uren. De arbeidsovereenkomst wordt dan niet helemaal, maar voor een deel beëindigd. Ook hier houdt de tool rekening mee.
  • Resultaat van de tool - overzicht

    Na het invullen van de tool ontvangt u het resultaat in een duidelijk overzicht. Op het overzicht ziet u de relevante gegevens en de componenten die voor de berekening zijn gebruikt.