Transitievergoeding WAB

Eerdere kosten werkgever

 
Heeft de werkgever kosten gemaakt die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding?

Toelichting

Per 1 juli 2020 geldt het volgende:

Als kosten zijn gemaakt om de inzetbaarheid van de werknemer binnen of buiten de organisatie te vergroten, mag u deze kosten aftrekken van de transitievergoeding. Hiervoor moet aan de volgende eisen zijn voldaan:
 • De kosten zijn in de afgelopen 5 jaar gemaakt;
 • De werknemer heeft schriftelijk ingestemd met de aftrek van gespecificeerde kosten (algemene bepaling in de arbeidsovereenkomst is dus niet voldoende) of afspraken over aftrek zijn vastgelegd in een cao;
 • De kosten zijn niet eerder van een aan de werknemer betaalde transitievergoeding afgetrokken;
 • Kosten die zijn gemaakt tijdens een eerdere arbeidsovereenkomst mogen niet worden afgetrokken als langer dan 6 maanden tussen beide overeenkomsten heeft gezeten;
 • De kosten zijn gemaakt door u en dus niet door een vorige werkgever, ook al is sprake van opvolgend werkgeverschap;
 • De kosten moeten niet zijn gemaakt voor het uitoefenen van de eigen functie van de werknemer of in verband met de re-integratie- of herplaatsingsplicht.


 • Voorbeelden van kosten die u van de transitievergoeding mag aftrekken zijn:
 • Kosten voor (om)scholing;
 • Kosten voor outplacement;
 • Kosten voor het langer in dienst houden van de werknemer dan de wettelijke of eerder overeen gekomen opzegtermijn, waarbij de werknemer voor die langere termijn is vrijgesteld van werkzaamheden, zodat de werknemer langer in de gelegenheid is een andere baan te vinden;
 • Kosten voor een opleiding die niet relevant is en was voor de functie van de werknemer;
 • Kosten gemaakt voor een BBL of duale opleiding of als de opleiding alleen kon worden gevolgd omdat de werknemer een arbeidsovereenkomst had (denk hierbij aan huisarts in opleiding).
 •