Transitievergoeding WAB

Eerdere kosten werkgever

 
Wat is de hoogte van de transitievergoeding die al eerder is betaald?

Toelichting

Is sprake van opvolgend werkgeverschap en heeft de vorige werkgever de werknemer al een transitievergoeding betaald of heeft u al eerder een vergoeding betaald (over een eerdere periode), dan vult u hier de hoogte van die vergoeding in.