Transitievergoeding WAB

Eerdere kosten werkgever

 
Heeft de werkgever al eerder een transitievergoeding aan de werknemer betaald voor de beëindiging van een voorafgaande arbeidsovereenkomst?
x Wetgeving
Artikel 7:673 lid 5 BW.

Wetsgeschiedenis
Kamerstukken II 2013/2014, 33 818, 3, p. 112.

Toelichting

Het kan ook zijn dat u opvolgend werkgever bent en dat de vorige werkgever een transitievergoeding heeft betaald voor beëindiging van een voorafgaande arbeidsovereenkomst.

Van opvolgend werkgeverschap is sprake als:
  • Overgang van onderneming heeft plaatsgevonden en werknemer grotendeels hetzelfde werk is blijven doen voor de nieuwe werkgever;
  • Werknemer voor een andere werkgever is gaan werken, maar beide werkgevers wel eenheden zijn van een organisatie (u moet hierbij denken aan verschillende locaties van dezelfde supermarkt). Let op dat geen sprake is van opvolgend werkgeverschap als werknemer zelf de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd en vervolgens in dienst treedt bij een andere eenheid;
  • Werknemer eerst als uitzendkracht werkte en inmiddels op basis van een arbeidsovereenkomst werkt;
  • Uw onderneming failliet is gegaan, maar een doorstart heeft gemaakt.