Transitievergoeding WAB

Salariscomponenten

 
Krijgt de werknemer een toeslag die geen verband houdt met het eigen functioneren of de resultaten van de onderneming? Zo ja, hoeveel is dit bruto per maand?
Lees de toelichting om te zien welke toeslagen wel en niet meetellen.
x Wetgeving
Art. 7:673 lid 2 en lid 10 BW.

Art. 3 lid 1 onder b Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding.

Art. 4 Regeling looncomponenten en arbeidsduur.

Rechtspraak
Kantonrechter Zwolle 13 oktober 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:3452

Hof Amsterdam 12 februari 2019 ECLI:NL:GHAMS:2019:406

Kantonrechter Roermond 26 maart 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:2798

Gerechtshof Amsterdam 25 augustus 202, ECLI:NL:GHAMS:2020:2343

Wetsgeschiedenis
Kamerstukken II 2013/2014, 33 818, 3, p. 38.

Toelichting

Als de werknemer een vaste toeslag per jaar krijgt, deelt u dit bedrag door 12 en vult u die uitkomst in. Wisselt het bedrag per jaar of per maand, dan moet u het gemiddelde uitrekenen van wat de werknemer heeft gekregen over de afgelopen 12 maanden vóór de maand waarin het contract eindigt. Eindigt het contract bijvoorbeeld in januari 2022, bereken dan het gemiddelde over de maanden januari tot en met december 2021.

Voorbeelden van toeslagen die wel meetellen zijn:
 • Ploegentoeslag;
 • Onregelmatigheidstoeslag;
 • Intensiteitstoeslag;
 • Feestdagentoeslag;
 • Vliegurentoeslag.[/list]
  Deze toeslagen hangen niet af van het presteren van de werknemer of de onderneming.

  Voorbeelden van toeslagen die niet meetellen zijn:
  • Oudedag-toeslag;
  • Koudetoeslag;
  • Gevaartoeslag;
  • Prestatietoeslag.[/list]
   Deze toeslagen hangen wel af van prestaties of resultaten.