Transitievergoeding WAB

Salariscomponenten

 
Heeft de werknemer recht op winstuitkering en zo ja hoeveel bedraagt deze per jaar bruto?
x Wetgeving
Art. 7:673 lid 2 en lid 10 BW.

Art. 3 lid 1 onder c Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding.

Art. 5 Regeling looncomponenten en arbeidsduur.

Toelichting

Als de werknemer een vaste winstuitkering per maand krijgt, vermenigvuldigt u dit bedrag met 12 en vult u die uitkomst in. Wisselt het bedrag per jaar of per maand, dan moet u het gemiddelde uitrekenen van wat de werknemer heeft gekregen over de voorafgaande 3 jaren.