Transitievergoeding WAB

Salariscomponenten

 
Krijgt de werknemer een vaste overwerkvergoeding per maand en zo ja hoeveel bedraagt deze bruto?
x Wetgeving
Art. 7:673 lid 2 en lid 10 BW.

Art. 3 lid 1 onder b Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding.

Art. 4 Regeling looncomponenten en arbeidsduur.

Toelichting

Als de werknemer een vaste overwerkvergoeding per jaar krijgt, deelt u dit bedrag door 12 en vult u die uitkomst in. Wisselt het bedrag per jaar of per maand, dan moet u het gemiddelde uitrekenen van wat de werknemer heeft gekregen over de afgelopen 12 maanden.