Transitievergoeding WAB

Salariscomponenten

 
Krijgt de werknemer een vaste bonus per maand en zo ja hoeveel bedraagt deze bruto?
x Wetgeving
Art. 7:673 lid 2 en lid 10 BW.

Art. 3 lid 1 onder c Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding.

Art. 5 Regeling looncomponenten en arbeidsduur.

Toelichting

Als de werknemer een vaste bonus per jaar krijgt, deelt u dit bedrag door 12 en vult u die uitkomst in. Wisselt het bedrag per jaar of per maand, dan moet u het gemiddelde uitrekenen van wat u hebt gekregen in de voorafgaande drie jaren. Tel het jaar waarin uw arbeidsovereenkomst eindigt niet mee. Eindigt uw arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld in 2020, kijk dan naar de jaren 2017, 2018 en 2019.