Transitievergoeding WAB

Langdurige arbeidsongeschiktheid

 
Vul het totaal aantal volle jaren in dat het contract duurde nadat de werknemer 2 jaar arbeidsongeschikt was. Oftewel: hoeveel volledige jaren zitten tussen het moment van 2 jaar ziekte en het einde van het contract?
Zijn er geen volle jaren, laat dan 0 staan.

Resterende, losse maanden en dagen worden nog niet meegerekend.

Toelichting

Het contract wordt bijvoorbeeld per 31 juli 2022 beëindigd. De werknemer werd op 11 juni 2018 ziek. Hij was dus op 10 juni 2020 2 jaar arbeidsongeschikt. U vult hier '2' in.