Transitievergoeding WAB

Leeftijd en dienstverband

 
Wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd (of niet verlengd) wegens/na langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer?

Toelichting

Als dit het geval is, kunt u als werkgever compensatie krijgen voor de transitievergoeding die u moet betalen.