Transitievergoeding WAB

Salariscomponenten

 
Heeft de werknemer recht op vakantiegeld?
x Wetgeving
Art. 7:673 lid 2 en lid 10 BW.

Art. 3 lid 1 sub a Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding.

Wetsgeschiedenis
Kamerstukken II 2013/2014, 33 818, 3, p. 38.