Transitievergoeding WAB

Leeftijd en dienstverband

 
Wat is het bruto verkregen loon over eventuele losse dagen die in de laatste maand zijn gemaakt?
Zijn er geen resterende dagen, laat dan als bedrag € 0 staan.

Vul het bruto bedrag in zoals uitgekeerd aan de werknemer, dus met (variabele) componenten en vakantiegeld.

Toelichting

Voorbeeld:
Het contract loopt van 1 juli 2019 tot en met 15 januari 2020. De maanden juli tot en met december zijn volle maanden. Tussen 1 januari 2020 en 15 januari 2020 heeft de werknemer bruto € 1.250 inclusief componenten en vakantiegeld gekregen. Dat bedrag vult u hier in.

Het gaat alleen om het salaris over de dagen die buiten de volle maanden en jaren vallen. Zijn er zowel aan het begin als aan het eind van het dienstverband losse dagen? Dan raden wij het volgende aan:
  • Tel vanaf de datum indiensttreding volle jaren en maanden. Startte het dienstverband 10 januari 2018 en eindigt het 7 december 2021? Dan zijn dit 3 volle jaren (tot aan 10 januari 2021) + 10 volle maanden (tot aan 10 november 2021).
  • Er blijven losse dagen over, maar het verkregen loon staat nu niet simpel op de loonstrook. Schat daarom het bedrag als volgt: tussen 11 november en 7 december zitten 27 dagen. Het bedrag wordt: 27 ÷ 31 x (het laatst afgesproken maandloon).