Transitievergoeding WAB

Salariscomponenten

 
Hoeveel uur werkt(e) de werknemer per week? Vul het overeengekomen aantal contracturen in of lees de toelichting.

Toelichting

Als de werknemer een wisselend aantal uren per maand heeft gewerkt, zoals het geval is bij oproep- en min-/max contracten, dan berekent u dit als volgt:
  • Als de werknemer meer dan 12 maanden heeft gewerkt: tel de uren van de laatste 12 maanden bij elkaar op en deel het geheel door 52;
  • Als de werknemer nog geen 12 maanden heeft gewerkt: tel de uren van de gewerkte maanden bij elkaar op en deel het geheel door het aantal weken dat is gewerkt.