Transitievergoeding WAB

Salariscomponenten

 
Wat is het bruto uurloon exclusief vakantiegeld en toeslagen?

Let op: vul niet het maandloon in!
x Wetgeving
Art. 7:673 lid 2 en lid 10 BW.

Art. 2 Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding.

Rechtspraak
Kantonrechter Roermond 30 oktober 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:10444.
Kantonrechter Roermond 13 september 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:8895.

Toelichting

U vindt het uurloon op de loonstrook van de werknemer.

U kunt het uurloon ook zelf berekenen als een vast maandsalaris wordt uitbetaald en een vast aantal uur wordt gewerkt. Dan moet u het bruto maandsalaris (exclusief salariscomponenten) x 12 maanden doen, nu hebt u het bruto jaarsalaris berekend. Vervolgens deelt u het bruto jaarsalaris door 52, nu hebt u het weekloon berekend. Tot slot, deel nu het weekloon door het aantal uren per week. De uitkomst van deze laatste rekensom is uw uurloon.

Voorbeeld:Een directeur werkt 40 uur per week en heeft een bruto maandloon van 8.273,84 euro. Het bruto maandloon 8.273,84 euro x 12 maanden geeft een jaarloon van 99.286,08 euro. Het jaarloon gedeeld door 52 weken is 1.909,35 euro, dit is het weekloon (naar boven afgerond). Het loon per week delen door 40 uur geeft een uurloon van 47,73 euro.