Transitievergoeding WAB

Leeftijd en dienstverband

 
Wat is het bruto verkregen loon over eventuele losse dagen die in de laatste maand zijn gemaakt?
Zijn er geen resterende dagen, laat dan als bedrag € 0 staan.

Vul het bruto bedrag in zoals uitgekeerd aan de werknemer, dus met (variabele) componenten en vakantiegeld.

Toelichting

Het gaat alleen om het salaris over de dagen die buiten de volle maanden en jaren vallen.

Voorbeeld:
De arbeidsovereenkomst loopt van 1 juli 2019 tot en met 15 januari 2020. De maanden juli tot en met december zijn volle maanden. Tussen 1 januari 2020 en 15 januari 2020 heeft de werknemer bruto € 1.250 inclusief componenten en vakantiegeld gekregen. Dat bedrag vult u hier in.