Transitievergoeding WAB

Leeftijd en dienstverband

 
Heeft de werknemer minder dan een maand gewerkt? Bijvoorbeeld omdat het gaat om een ontslag in de proeftijd of om een uitzendovereenkomst en de opdracht een keer of vaker een paar dagen werken bedroeg.

Toelichting

U telt de dagen dat arbeid is verricht of dat vakantie of betaald verlof is opgenomen. Heeft de werknemer een week gewerkt (van maandag tot en met vrijdag), dan telt u 5 dagen. Werkte de werknemer ook de volgende maandag nog en het weekeinde niet, dan zijn het 8 kalenderdagen, maar telt u 6 dagen.

Tel alleen de dagen in waarop de werknemer ouder was dan 18 jaar en gemiddeld meer dan 12 uur per week werkte. De dag dat de werknemer 18 is geworden, is de eerste dag van het dienstverband. Werd de werknemer op bijvoorbeeld 10 januari 2020 18 jaar, dan is dat de eerste dag die meetelt voor het totaal dat u meetelt.