Transitievergoeding WAB

Leeftijd en dienstverband

 
U hebt geantwoord dat de werknemer ook al voor zijn 18e werkte. Werkte de werknemer gemiddeld meer of minder dan 12 uur per week?
x Wetgeving
Art.7:673 lid 4 sub a BW.
Art. 7:673 lid 7 sub a BW.


Wetsgeschiedenis
Kamerstukken I 2013/2014, 33 818, C, p. 95-96.
Kamerstukken II 2013/2014, 33 818, 3, p. 40.

Toelichting

U mag hier het gemiddelde nemen van alle gewerkte uren. Heeft de werknemer bijvoorbeeld tussen zijn 16e en 18e een half jaar 30 uur gemiddeld per week gewerkt en de overige anderhalf jaar 8 uur gemiddeld per week, dan heeft de werknemer voor meer dan 12 uur per week gemiddeld gewerkt.