Transitievergoeding WAB

Leeftijd en dienstverband

 
Wat is de datum van het eerste contract dat meetelt voor de berekening van de duur van het dienstverband?
In de toelichting staat waar u naar moet kijken.
x Wetgeving
Art. 7:673 lid 1, 2 en 4 BW.

Rechtspraak
Hoge Raad 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2905.

Toelichting

Houd rekening met opvolgend werkgeverschap (zie de uitleg in de vorige vraag).
  • Zit tussen 2 contracten langer dan 6 maanden? Dan telt het contract vóór die onderbreking niet mee. Ook alle contracten die mogelijk voor dat contract zaten tellen niet mee. De datum die u invult is de ingangsdatum van het contract na de onderbrekingsduur van meer dan 6 maanden.
  • Eindigde een tijdelijk contract vóór 1 juli 2012? En zat langer dan 3 maanden tussen dat contract en de volgende? Dan telt het contract dat vóór 1 juli 2012 eindigde niet mee. Ook alle contracten voor dat contract tellen niet mee. De datum die u invult is de ingangsdatum van het contract na de onderbrekingsduur van meer dan 3 maanden.