Transitievergoeding WAB

Leeftijd en dienstverband

 
Wanneer is de werknemer in dienst getreden?

Als sprake is geweest van een onderbreking tussen arbeidsovereenkomsten, dan moet u de toelichting goed lezen. Anders wordt misschien de verkeerde datum van indiensttreding ingevuld.
x Wetgeving
Art. 7:673 lid 1, 2 en 4 BW.

Rechtspraak
Hoge Raad 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2905.

Toelichting

Als sprake is van tijdelijke arbeidsovereenkomsten, is het van belang deze toelichting te lezen. Heeft een mogelijke opvolging van werkgeverschap plaatsgevonden, scroll dan naar beneden voor uitleg hierover.

Als sprake is van meer tijdelijke arbeidsovereenkomsten, dan vult u de datum van indiensttreding afhankelijk van de situatie:
 • Als een arbeidsovereenkomst is geëindigd vóór 1 juli 2012: de datum van de eerste arbeidsovereenkomst met de werknemer, tenzij langer dan 3 maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten heeft gezeten. Heeft na 1 juli 2012 langer dan 6 maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten gezeten, dan vult u de startdatum in van de arbeidsovereenkomst die ligt na de onderbreking van 6 maanden.
 • Als een arbeidsovereenkomst is geëindigd vóór 1 juli 2015, maar na 1 juli 2012: de datum van de eerste arbeidsovereenkomst met de werknemer, tenzij langer dan 6 maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten heeft gezeten.
 • Als de arbeidsovereenkomst eindigt na 1 juli 2015 en ook is aangegaan na 1 juli 2015: de datum van de eerste arbeidsovereenkomst met de werknemer, tenzij langer dan 6 maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten heeft gezeten.
Rekenvoorbeeld:
De werknemer had ieder jaar sinds 2008 een contract van 8 maanden, lopend van 1 februari tot en met 31 oktober. De onderbreking was dus telkens 4 maanden. De contracten uit 2008, 2009 en 2010 tellen niet mee, want daar zat meer dan 3 maanden tussen. Het contract dat is aangegaan op 1 februari 2012 is de eerste arbeidsovereenkomst die meetelt.
 • Heeft de werknemer nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar hiervoor (een) tijdelijke arbeidsovereenkomst(en) gehad, waarbij niet meer dan 6 maanden tussen de laatste tijdelijke en de huidige vaste arbeidsovereenkomst zat? In dat geval geldt de datum van de eerste tijdelijke arbeidsovereenkomst als startdatum. Heeft tussen verschillende tijdelijke arbeidsovereenkomsten meer dan 3 maanden gezeten, dan is de startdatum de datum van het eerste contract na de onderbreking van meer dan 3 maanden.

Rekenvoorbeeld:
Werknemer had dezelfde tijdelijke arbeidsovereenkomsten als in het vorige voorbeeld, maar na de laatste einddatum op 31 oktober 2014, is op 1 februari 2015 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. Tussen die twee data zit minder dan 6 maanden. Toch telt alleen de laatste tijdelijke arbeidsovereenkomst mee voor berekening van de transitievergoeding, omdat bij de overige tijdelijke overeenkomsten de onderbreking langer dan 3 maanden was. U vult daarom in als startdatum 1 februari 2014.

Bent u een "opvolgend werkgever", dan vult u de datum in van de eerste arbeidsovereenkomst met de vorige werkgever. Van opvolgend werkgeverschap is sprake als:

1. Het moment van overgang lag op of na 1 juli 2015:
 • Overgang van onderneming heeft plaatsgevonden en de werknemer grotendeels hetzelfde werk voor u is blijven doen;
 • De werknemer eerst voor een andere werkgever heeft gewerkt, die valt onder dezelfde organisatie (u moet hierbij denken aan bijvoorbeeld verschillende locaties van dezelfde supermarkt). Let op dat geen sprake is van opvolgend werkgeverschap als de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd en vervolgens in dienst treedt bij een andere eenheid;
 • De werknemer eerst als uitzendkracht voor u werkte en inmiddels op basis van een arbeidsovereenkomst.
 • U failliet bent gegaan, maar een doorstart hebt gemaakt.
Rekenvoorbeeld:
De werknemer werkte bij een supermarktketen op locatie A van 1-10-2011 tot 31-9-2012. Omdat de werkgever van locatie A reorganiseert komt de werknemer te werken bij dezelfde supermarktketen van 1-12-2012 tot 31-10-2015, maar nu op locatie B. De werkgever lijkt dezelfde omdat de keten hetzelfde is, maar de werkgever (de bewuste supermarkt) is verschillend. U vult als datum van indiensttreding 1-10-2014 in. Lag de overstap niet aan bijvoorbeeld een reorganisatie, maar koos de werknemer hier zelf voor, dan moet u hier 1-12-2012 invullen.

2. Het moment van overgang lag vóór 1 juli 2015:
 • Overgang van onderneming heeft plaatsgevonden en de werknemer grotendeels hetzelfde werk voor u is blijven doen;
 • U hebt zodanige banden met de vorige werkgever, dat u inzicht hebt in eigenschappen, manier van werken en kwaliteiten van de werknemer tijdens periode bij de vorige werkgever. U (of iemand van Personeelszaken) moet de werknemer hebben zien werken voordat u de werknemer aannam;
 • De werknemer eerst als uitzendkracht voor u werkte en inmiddels op basis van een arbeidsovereenkomst.
 • U failliet bent gegaan, maar een doorstart hebt gemaakt.