Transitievergoeding WAB

Leeftijd en dienstverband

 
Heeft de werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigd vanwege:
  • ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever;
  • of
  • een aanzienlijke verslechtering van uw arbeidsvoorwaarden na een overgang van onderneming?

Toelichting

Als de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst opzegt in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid, dan moet u de vraag met "Nee" beantwoorden. In de rechtspraak is uitgemaakt dat als een werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzegt na langdurige arbeidsongeschiktheid om zo geen transitievergoeding te hoeven betalen, dit niet ernstig verwijtbaar is.

U kunt compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij aan langdurig zieke werknemers hebben betaald. Dit kan alleen over het bedrag tot aan de loondoorbetalingsplicht! Dat is 104 weken of korter als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eerder eindigt. Het langer in dienst houden van een zieke werknemer is (dus) niet zonder risico's.