Transitievergoeding WAB

Leeftijd en dienstverband

 
Is in de arbeidsovereenkomst (of een toepasselijke cao) opgenomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van een bepaalde leeftijd van de werknemer en heeft de werknemer deze leeftijd al bereikt?

Als de werknemer de leeftijd waarop de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt nog niet heeft bereikt, dan moet u deze vraag met “Nee” beantwoorden.
x Wetgeving
Art. 7:699 lid 4 BW.

Toelichting

Er moet dan een tekst vergelijkbaar met de volgende zijn opgenomen: "De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege als de werknemer de leeftijd van XX bereikt." of "Wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, eindigt de arbeidsovereenkomst zonder dat enige vorm van opzegging noodzakelijk is.".