Voorlopig akkoord bereikt over richtlijn voor platformwerkers

Er is een akkoord bereikt over een Europese richtlijn voor platformwerkers. Platformwerkers zijn mensen die werken via een app of website. Meestal bezorgen ze maaltijden (Deliveroo) of vervoeren ze personen (Uber).

In het akkoord staat wanneer u als platformwerker een werknemer bent en wanneer u als ZZP‘er werkt. Er zijn ook afspraken gemaakt over automatische besluiten door algoritmes.

Wanneer is er een contract
Platformwerkers kunnen ZZP'ers zijn. Er zijn gevallen waarin platformwerkers in de praktijk werknemers van een platform zijn, maar op papier ZZP'ers. In dat geval bent u dus eigenlijk wel werknemer, maar krijgt u niet de bescherming die andere werknemers wel krijgen. Bijvoorbeeld een WW-uitkering als u werkloos wordt.

Als het platform zeggenschap en leiding over u heeft is dat een aanwijzing dat u werknemer bent. Wat dit precies betekent, mogen de lidstaten zelf invullen. Dit kunt u terug vinden in de wet, collectieve overeenkomsten en eerdere uitspraken van de rechter. Het platform kan in zo'n geval instructies geven hoe u uw werk moet uitvoeren. In zo'n geval bepaalt het platform bijvoorbeeld op welke werktijden en op welke werkplaats u werkt. Of dat u bepaalde bedrijfskleding moet dragen. Het uitoefenen van druk door het controleren van GPS-systemen door het platform en de klant kan hier ook onder vallen. Het zorgt ervoor dat u geen keuze heeft in welke route u neemt naar de klant.

Als platformwerker kunt u ook geholpen worden door het zogenoemde wettelijke vermoeden. Hierdoor wordt ervanuit gegaan dat u een werknemer bent. Het platform moet dan bewijzen dat dit toch niet zo is.

Automatische besluiten
Het platform moet u informatie geven over automatische besluitvorming. U mag ook informatie hierover opvragen. Zo kan u inzien welke besluiten automatisch worden genomen en op basis van welke gegevens dit besluit genomen is. Het kan dan gaan om een situatie waarin niet wordt uitbetaald. U kunt dan inzien waarom dat zo is.

Er moet altijd een mens zijn bij een platform die de automatische besluiten van het algoritme controleert. Daarnaast moeten belangrijke beslissingen, zoals uw ontslag, door een mens worden genomen en niet door een algoritme.

Over het akkoord wordt nog gestemd. Als de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement akkoord gaan, hebben de lidstaten 2 jaar de tijd om wettelijke regels te maken. Houd onze site dus in de gaten voor ontwikkelingen hierover.