Belangrijke toekomstplannen na Prinsjesdag 2023

 Vorige week was het prinsjesdag. Het demissionaire kabinet presenteerde daar zijn plannen voor volgend jaar. Wij zullen hieronder een aantal van deze plannen benoemen die voor u belangrijk kunnen zijn.

 

Veranderingen flexibel werken

Het kabinet wil flexibele werknemers meer zekerheid bieden. Dit willen zij bijvoorbeeld door nul-uren contracten af te schaffen. In de plaats daarvan komen contracten met een minimum aantal uur. Hierdoor krijgt u als u op basis van een nul-uren contract werkt meer zekerheid over het aantal uren dat u werkt en dus ook uw inkomen.

Ook wil het kabinet de onderbrekingstermijn tussen tijdelijke contracten verlengen van 6 maanden naar 5 jaar. Hoe zit dit precies? In een periode van drie jaar mag u maar drie tijdelijke contracten krijgen. Wordt u tussendoor ontslagen en gaat u na zes maanden opnieuw bij uw oude werkgever werken? Dan begint de telling van deze drie jaar opnieuw. Het plan is om deze zes maanden te veranderen in vijf jaar. Voor werkgevers wordt het hierdoor moeilijker om de telling van drie jaar te ontwijken.

Duidelijkheid over zelfstandig werken

Het kabinet wil regels maken zodat het duidelijk wordt wanneer je als ZZP'er of in loondienst werkt. Dit heeft namelijk gevolgen voor bijvoorbeeld je ziektewetuitkering of werkloosheidswetuitkering. Iemand in loondienst heeft namelijk meer rechten. De regels die het kabinet wil opstellen voorkomen onenigheid tussen u en uw werkgever waardoor u meer zekerheid heeft over uw rechten.

Het is nog niet bekend wanneer bovenstaande twee veranderingen zullen plaatsvinden. Wij houden deze ontwikkelingen goed in de gaten en houden u hiervan op de hoogte!

Minimum uurloon

Een verandering die wel al binnenkort zal gebeuren is het wettelijk minimumuurloon. Vanaf 1 januari 2024 zal iedereen per sector doordoor evenveel per uur verdienen. Het minimummaanloon zoals wij dat nu kennen, zal verdwijnen.