Nieuwe wet! Belangrijk voor zieke AOW-gerechtigde werknemers

Voor wie?

Werknemers van de AOW-leeftijd die ziek worden. Er gelden andere regels voor werknemers die voor 1 juli 2023 ziek werden of op/na 1 juli 2023.

Wat verandert er?

Voor werknemers met de AOW-leeftijd gelden andere regels. Voor werknemers met de AOW-leeftijd die ziek werden voor 1 juli 2023, gold voor sommige rechten/plichten een periode van 13 weken. Die is nu verkort naar 6 weken. Voor AOW-gerechtigden die al voor 1 juli 2023 ziek waren, blijft 13 weken gelden. De nieuwe periode geldt voor:

  • Loondoorbetaling: de werkgever hoeft maar 6 weken het loon van de zieke werknemer door te betalen. 
  • De re-integratieverplichting: de werkgever moet 6 weken proberen de zieke werknemer te re-integreren.
  • De Ziektewet-uitkering: de zieke werknemer met AOW-leeftijd krijgt 6 weken Ziektewet.
  • Het opzegverbod: de werkgever mag zieke werknemers met de AOW-leeftijd ontslaan als zij 6 weken ziek zijn en het herstel niet binnen een periode van 6 weken wordt verwacht.

Waarom verandert dit?

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is ingegaan op 1 januari 2016. Deze wet is bedoeld om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om oudere werknemers aan te nemen. Dit moest alleen niet nadelig zijn voor werknemers die geen recht hebben op AOW. Om te zorgen dat er een goede overgang was tussen de oude regels en de nieuwe, gold er overgangsrecht. Dit overgangsrecht is gestopt op 1 juli 2023.

De tools van Magontslag?

De tools van Magontslag? worden constant geüpdate met nieuwe regels en rechtspraak. Ook deze verandering wordt in onze tools meegenomen.