Hoe kunnen wij u helpen?

Wanneer?

Hoe?

U moet de vragen naar waarheid invullen voor een juiste inschatting!

Let op: op dit moment zijn nog niet alle ontslaggronden in de tool verwerkt. De tool kan al wel antwoord geven op de vraag of ontslag mogelijk is wegens bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid, regelmatige ziekte, disfunctioneren of werkweigering wegens een gewetensbezaar. De andere ontslaggronden worden zo snel mogelijk in de tool verwerkt.