Mag ontslag wegens een gewetensbezwaar?

Wanneer?

Hoe?

Let op: u moet de vragen naar waarheid invullen voor een juiste inschatting!