Home > Hoe Lang in Dienst

Hoe Lang in Dienst

Hoe Lang in Dienst berekent de te verwachten resterende baanduur aan de hand van maximaal 24 actuele conjuncturele variabelen. Met de uitkomst van deze tool kan een inschatting worden gegeven van de schade die is geleden ten gevolge van het ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. Zo kan de hoogte van een eventuele billijke vergoeding worden gemotiveerd. Wij raden aan gebruik te maken van deze nieuwe tool en niet meer Hoe Lang Werkloos te gebruiken.

Op dit moment kunnen alleen nog handmatige berekeningen door ons gemaakt worden. Daartoe moet dit Excel-bestand worden ingevuld en gemaild naar info@magontslag.nl. De kosten voor een berekening zijn €150 exclusief BTW. Op zeer korte termijn zal de tool (tegen een lager tarief) op onze website beschikbaar zijn, zodat door de gebruiker zelf een berekening kan worden gemaakt.