Hoe lang in dienst

Basisgegevens

 
Wordt of werd het werk verricht op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, stageovereenkomst, WSW-overeenkomst of uitzendovereenkomst?

Ook als de werknemer AOW-gerechtigd is op het moment dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd, beantwoordt u de vraag met "Ja".

Toelichting

Van een uitzendkracht is sprake als de werknemer de werkzaamheden niet verricht bij de formele werkgever (uitzendonderneming), maar door werkgever aan een derde (inlener) ter beschikking wordt gesteld.