AOW-/pensioenontslag

Algemeen

 
Stopt uw contract als u de pensioenleeftijd krijgt? Of bij uw AOW-leeftijd?

Toelichting

Dit staat in uw contract, een bijlage of de cao. Soms staat er dan een leeftijd.

Voorbeeld antwoord "Ja, bij mijn pensioen-/AOW-leeftijd"
Er staat iets in uw contract als: "De arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de pensioen-/AOW-gerechtigde leeftijd".

Let op:
Uw pensioenleeftijd is niet altijd hetzelfde als uw AOW-leeftijd. In uw pensioenreglement staat wanneer uw pensioen ingaat. De overheid bepaalt uw AOW-leeftijd.
Kijk hier of u de AOW-leeftijd hebt.