Andere gronden

Algemeen

 
Heeft uw ontslag te maken met een opzegverbod?

Toelichting

Kijk deze video voor uitleg over opzegverboden:
U kunt ook de tekst hieronder lezen.

Soms geldt een opzegverbod. Er is dan iets met u. Wat dat kan zijn, leest u hierna. De rechter mag uw contract stoppen als er iets met u is. Maar, hij mag niet uw contract stoppen omdat er iets met u is. Uw werkgever wil u bijvoorbeeld ontslaan omdat u lid bent van een vakbond. Dat mag niet. Bent u vakbondslid? En wil uw werkgever u ontslaan omdat jullie het niet eens zijn? Over hoe het werk moet worden gedaan? Dan moet u deze vraag met "Nee" beantwoorden.

Dit kan er met u zijn:
 • U bent ziek. Tenzij u al meer dan 104 weken ziek bent. Of 6 weken als u AOW-gerechtigd bent).
 • U bent zwanger.
 • U hebt zwangerschaps- of bevallingsverlof. Of u bent net weer terug na dit verlof.
 • U bent ziek door zwangerschap of bevalling direct na het bevallingsverlof.
 • U bent in militaire dienst.
 • U bent lid van de OR, PVT of Arbo commissie. Of u staat op de kandidatenlijst.
 • U was 2 jaar geleden lid van de OR of PVT.
 • U bent Arbo deskundige.
 • U bent functionaris voor de gegevensbescherming.
 • U bent lid van een vakbond. Of u doet mee aan vakbondsactiviteiten.
 • U hebt zorg-, ouderschaps- of adoptieverlof.
 • Er was een overgang van onderneming. Uw werkgever wil bijvoorbeeld van u af omdat er nu teveel mensen zijn.
 • U zei dat uw werkgever discrimineert.
 • U wil niet op zondag werken.