Veelgestelde vragen...

Over Ontslagtools Mag Ontslag

Waarom zou ik de tool Mag Ontslag gebruiken?

 • Mag Ontslag geeft een inschatting van uw positie bij (een dreigend) ontslag. Het advies is speciaal voor uw situatie;
 • Makkelijk in gebruik;
 • Binnen 10 – 25 minuten hebt u antwoord op de vraag of ontslag eigenlijk wel mag;
 • U ontvangt een persoonlijke brief, bezwaar- of verweerschrift. Deze documenten kunt u gebruiken om naar uw werkgever te sturen, bezwaar te maken bij het UWV of verweer te voeren bij de rechtbank;
 • Geen onnodig hoge kosten maken voor juridische hulp.

Is een advocaat dan helemaal niet nodig?

Nee, niet voor het advies. Alle (juridisch) relevante vragen worden al door de tool gesteld.  

Als bezwaar maken of verweer voeren weinig kans van slagen heeft, dan voorkomt het gebruik van de tool onnodig hoge kosten. Blijkt uit uw antwoorden dat u kans op succes hebt, dan kunt u alsnog besluiten hulp in te schakelen van een juridisch adviseur of advocaat. Deze heeft dan al een inschatting van de zaak en een overzicht van alle relevante informatie. Dit scheelt u geld. Als u naar de rechtbank moet, dan is het vaak wel fijn een advocaat mee te nemen, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Heb ik juridische kennis nodig voor het gebruik van Mag Ontslag?

Nee. Ook verwachten we geen bepaald opleidingsniveau. Bij lastige vragen en begrippen worden een toelichtingen en voorbeelden gegeven.

Welke gegevens moet ik bij de hand hebben?

Bij het invullen van Mag Ontslag is het aan te raden een aantal documenten bij de hand te hebben:

 • Uw arbeidsovereenkomst;
 • Eventueel toepasselijke cao;
 • Eventuele schriftelijke verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken;
 • Eventuele schriftelijke communicatie (brieven, e-mails, fax) tussen u en uw werkgever.

Wat kost Mag Ontslag?

Voor €37,99 kunt u een week lang gebruik maken van de tool. Houd er rekening mee dat de kosten van een advocaat vele malen hoger liggen. Slaat u de tool tussendoor op en wilt u verder gaan, dan hebt u hier vier weken de tijd voor.

Hoeveel tijd kost het invullen van Mag Ontslag?

Gemiddeld kost het invullen ongeveer 10 - 25 minuten. Dit hangt af van de reden voor ontslag. Wil uw werkgever u ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, dan moet u rekening houden met een wat langere invultijd.

Kan ik gegeven antwoorden later nog wijzigen?

Ja. U doet dit door op “Vorige” te klikken of door in het menu aan de linkerzijde de categorie te selecteren waarin de vraag staat die u wil wijzigen. U kunt de antwoorden ook wijzigen in het overzicht van de gegeven antwoorden dat u na een categorie krijgt. Klik dan op het antwoord dat u wil wijzigen. Gegeven antwoorden kunnen van invloed zijn op de vervolgvragen, waardoor u soms andere vragen (opnieuw) moet beantwoorden.

Moet ik gelijk alle vragen beantwoorden?

U kunt uw antwoorden altijd tussentijds opslaan, zodat u op een later moment de tool verder kunt invullen. U krijgt dan een link per mail waarmee u later verder kunt gaan.

Welke documenten krijg ik na afloop van de tool Mag Ontslag?

Nadat u alle vragen hebt doorlopen, ontvangt u een bezwaar- of verweerschrift in een word-document. Dit document kunt u gebruiken om bezwaar te maken bij het UWV of verweer te voeren bij de rechtbank. Ook ontvangt u een persoonlijke brief die u aan uw werkgever kunt sturen.

Wat moet ik zelf na het invullen van de tool Mag Ontslag nog doen?

De stukken die u ontvangt zijn speciaal voor uw situatie. Als het nodig is dat u bepaalde zaken toelicht, dan heeft u dit kunnen doen in de invulvelden bij de vragen. In uw persoonlijke brief hoeft u daarom alleen nog de adresgegevens van u en uw werkgever in te voeren en eventuele bijlagen toe te voegen. Daarna kunt u de brief aangetekend versturen naar uw werkgever, het UWV of de rechter.

Houden de tools tekening met de ontwikkelingen in de rechtspraak?

Ja, Mag Ontslag wordt dagelijks bijgehouden aan de hand van relevante wet- en regelgeving en rechtspraak. De tools worden getest aan de hand van nieuwe rechtspraak en worden als dit nodig is aangepast op nieuwe ontwikkelingen.

Over de Afspiegelingstool

Wat zijn de voordelen van de Afspiegelingstool?

Bij een bedrijfseconomisch ontslag mag een werkgever niet kiezen welke werknemers ontslagen worden. De ontslagvolgorde moet worden vastgesteld aan de hand van het afspiegelingsbeginsel. Dit is een moeilijke opgave. De tool voor de afspiegeling zet alle ingewikkelde stappen. Door gemakkelijk een personeelsbestand in Excel-formaat (.xlsx) te uploaden en maar vijf stappen te doorlopen, weet u precies wie voor ontslag in aanmerking komen. Daarbij wordt ook de reden gegeven en wordt aangegeven wat de rangorde van de werknemers is. Het UWV stelt een Excelbestand beschikbaar als hulpmiddel, maar deze is lastig in gebruik en geeft in sommige gevallen een onjuiste uitkomst. De tool is sneller, eenvoudiger en geeft altijd een kloppende uitkomst.

Houdt de tool rekening met uitzonderingen?

Ja, rekening wordt gehouden met bijzondere situaties:

 • Werknemers die al uit dienst zijn, mits datum uit dienst is aangegeven;

 • AOW-gerechtigden, tijdelijke werknemers en oproepkrachten;

 • Werknemers die onmisbaar zijn, die een arbeidshandicap hebben of voor wie een opzegverbod geldt;

 • Werknemers die op eenzelfde positie eindigen en waartussen de werkgever moet kiezen.

Moet de categorieën in het personeelsbestand (zoals naam, geboortedatum en de datum indiensttreding) op een bepaalde volgorde staan?

Nee, dit is niet nodig. U kunt eenvoudig uw eigen personeelsbestand uploaden. De tool vraagt u de gegevens aan de juiste kolommen te koppelen. Dit gaat eenvoudig met een dropdownmenu (keuzemenu). Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd de naam van de kolom te kiezen die in het personeelsbestand is gebruikt voor “Functie”. In het dropdownmenu staan de verschillende kolommen uit uw eigen personeelsbestand. Als u de functie bijvoorbeeld hebt aangegeven met “Werkzaamheden”, dan selecteert de naam van deze kolom. Kijk voor een voorbeeld in de handleiding.

Ik heb geen (duidelijk) personeelsbestand, wat nu?

U kunt ervoor kiezen gebruik te maken van het voorbeeld personeelsbestand. Deze kunt u downloaden nadat u de tool hebt gestart. In de aangegeven kolommen kunt u de gegevens invullen of u kunt de gegevens in de juiste kolom plakken.

Geeft de Afspiegelingstool de reden en de volgorde aan van werknemers die voor ontslag in aanmerking komen?

Ja. De tool geeft aan welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen, wat de reden daarvoor is en wat de rangorde is van deze werknemers.

Ik moet omgekeerd afspiegelen, helpt de tool daarbij?

Als in een nieuwe functie werkzaamheden worden voortgezet van een vervallen functie, dan moet omgekeerd worden afgespiegeld tussen geschikte werknemers. De nieuwe functie moet worden aangeboden aan de werknemer die als laatste voor ontslag in aanmerking komt. De tool helpt daarbij, omdat wordt aangegeven wat de rangorde is tussen de werknemers die voor ontslag in aanmerking komen.