Toelichting

De tool “Tijdelijk of vast contract?” is de enige tool, waarin alle relevante factoren en uitzonderingen worden uitgevraagd en worden meegenomen in de uitkomst. Door de komst van de Wwz is het antwoord op de vraag of een vast contract is ontstaan moeilijker geworden, maar door gebruik van deze tool hebt u binnen een paar stappen inzicht in uw rechtspositie. Onder “Toelichting” vindt u meer informatie over de ketenregeling en deze tool.

Met deze tool kunt u bekijken of door meerdere tijdelijke contracten inmiddels een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is of zal ontstaan. Door het beantwoorden van slechts een aantal vragen krijgt u direct antwoord op de vraag of een vast contract is of zal ontstaan en zo ja met ingang van welke datum. Juridische begrippen worden uitgelegd en waar nodig met rekenvoorbeelden toegelicht. Wij bieden deze tool nu tijdelijk gratis aan, maar deze zal binnenkort tegen betaling van een bedrag van € 10,- incl. BTW beschikbaar zijn.

Na het invullen van de vragen ontvangt u een helder overzicht met de uitkomst. In dit overzicht worden de door u  ingevulde contracten weergegeven en staat vermeld wat de onderbreking tussen de contracten is en of de contracten meetellen voor de ketenregeling. Daarnaast vindt u onder “Meldingen” onder andere welk recht op de door u ingevulde situatie van toepassing is (oud, nieuw, overgangsrecht), of een cao van toepassing is waarin van de ketenregeling wordt afgeweken en/of sprake is van een uitzendovereenkomst. U ontvangt de uitkomst per e-mail.