Gratis tools

Faillissement

Dit een tool met vraag en antwoorden en werkt dus anders dan de andere tools. U krijgt informatie over bepaalde onderwerpen rondom een faillissement. 

Pensioenontslag

In sommige arbeidsovereenkomsten staat een pensioenontslagbeding en uw werkgever mag u na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd misschien zonder redenen ontslaan. Met deze tool checkt u of dit het geval is. U krijgt een brief voor uw werkgever en een verweerschrift voor de rechter.

Instemming

Als uw werkgever u heeft gevraagd in te stemmen met uw ontslag, dan kunt u soms de instemming nog ongedaan maken. De tool checkt of dit kan, waarbij een op maat gemaakte brief voor uw werkgever wordt gegenereerd. 

Proeftijd

De proeftijd is er om inzichten te krijgen. De werknemer kan in de meeste gevallen zonder problemen ontslagen worden, maar dit is niet altijd het geval. Als u de tool hebt doorlopen, weet u of het proeftijdontslag geldig is en krijgt u, als dat niet het geval is, een brief voor uw werkgever en een verweerschrift voor de rechter.

Tijdelijk of vast contract?

Met de tool “Tijdelijk of vast contract?” kunt u door het beantwoorden van een aantal vragen een antwoord krijgen op de vraag of door de ketenregeling een reeks tijdelijke contracten is gewijzigd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Of kunnen partijen het tijdelijk contract nog een keer verlengen? Is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan, dan kan deze niet zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter worden opgezegd. Het antwoord op deze vraag is daarom van groot belang. Deze tool is zowel door werkgevers als werknemers te gebruiken om hun positie bij meerdere tijdelijke contracten te beoordelen. 

De ketenregeling is de wettelijke regeling die bepaalt hoeveel contracten voor bepaalde tijd in een maximale periode gesloten mogen worden vóórdat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. In de tool is rekening gehouden met oud recht, overgangsrecht en nieuw recht. Daarnaast is de tool ook te gebruiken als in een cao afwijkende afspraken zijn gemaakt. 

Na het invullen van de vragen ontvangt u een helder overzicht met de uitkomst. In dit overzicht worden de door u  ingevulde contracten weergegeven en staat vermeld wat de onderbreking tussen de contracten is en of de contracten meetellen voor de ketenregeling. Als een vast contract is of zal ontstaan, ziet u ook met ingang van welke datum het tijdelijke contract wijzigt in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarnaast vindt u onder “Meldingen” onder andere welk recht op de door u ingevulde situatie van toepassing is (oud, nieuw, overgangsrecht), of een cao van toepassing is waarin van de ketenregeling wordt afgeweken en/of sprake is van een uitzendovereenkomst. 

Kosten

De tools zijn helemaal gratis te gebruiken! Alleen de tool 'Tijdelijk of vast contract' bieden wij tijdelijk gratis aan. Daarna kunt u voor een bedrag van € 10,- (dit is inclusief BTW) de tool “Tijdelijk of vast contract?” eenmalig kopen. Via iDeal betaalt u dit bedrag en dan kunt u vervolgens met de door uzelf aangemaakte inloggegevens op de site inloggen. U kunt voor dit bedrag drie dagen lang gebruik maken van de tool. Het is ook mogelijk een licentie voor deze tool te kopen, als u langere tijd gebruik wilt maken van de tool. Als u geïnteresseerd bent in een licentie, neem dan contact met ons op via info@magontslag.nl. Wij kunnen u vervolgens een op uw wensen gebaseerd voorstel doen.