Transitievergoeding

De transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen bij ontslag. Als een contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd, kan een werknemer ook recht hebben op een transitievergoeding. Voorwaarde is de dat de werknemer minstens twee jaar in dienst is en dat het initiatief van ontslag bij de werkgever ligt. Dit laatste is anders als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten. Dan kan de werknemer ook aanspraak maken op de transitievergoeding. De werknemer heeft weer geen recht op deze vergoeding als hij zelf verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten.

Bij de vraag of aanspraak gemaakt kan worden op de transitievergoeding en zo ja, wat de hoogte is, spelen veel componenten een rol. Met deze tool kunt u door duidelijke vragen, met waar nodig een heldere toelichting, antwoord krijgen op deze twee vragen. Alle factoren en uitzonderingen worden uitgevraagd en meegenomen in de berekening. Dit is de enige op internet beschikbare tool die volledig is. Na het invullen van de vragen ontvangt u een overzicht met de gegevens en de uitkomst. Uniek is dat u ook een alternatieve uitkomst krijgt van een meer of minder gunstige berekening van de transitievergoeding. Deze tool is gratis en zowel voor de werkgever als de werknemer beschikbaar. Onder “Toelichting” vindt u meer informatie over deze tool.