Mag Ontslag?

Uw werkgever wil u ontslaan. Mag dat? Deze tool geeft op basis van de door u gegeven antwoorden een inschatting van uw (juridische) positie bij ontslag en geeft antwoord op de vraag of u juridische argumenten hebt tegen uw ontslag. Als u juridische argumenten hebt, dan kunt u vervolgens een op deze argumenten gebaseerde brief downloaden, die u naar uw werkgever en, afhankelijk van de ontslaggrond, naar het UWV of de kantonrechter kunt versturen.

Voor de volgende ontslagredenen hebben wij een tool beschikbaar: bedrijfseconomische reden(en), langdurige arbeidsongeschiktheid, regelmatige ziekte, disfunctioneren, verwijtbaar handelen en nalaten, ernstig gewetensbezwaar, verstoorde arbeidsverhouding, andere omstandigheden (de zogenaamde h-grond), pensioenontslag en proeftijdontslag.

Het beantwoorden van de vragen van de tool kost gemiddeld tussen de 15 en 25 minuten. Dit hangt af van de ontslaggrond. Wij raden u aan documenten zoals de ontslagaanvraag, het verzoekschrift, uw arbeidsovereenkomst en een loonstrook bij de hand te houden bij het invullen van de tool. U ontvangt na het invullen van de tool per mail een overzicht van het resultaat van de tool en - als u argumenten hebt - kunt u een keuze maken voor een brief voor uw werkgever of afhankelijk van de ontslaggrond een brief voor het UWV of de kantonrechter.

Let op: Als u doorgaans minder dan vier dagen per week professioneel het huishouden verzorgt, als u een bestuurder van een rechtspersoon bent of als u een geestelijk ambt bekleedt, dan hoeft uw werkgever niet eerst naar het UWV of de kantonrechter om het ontslag te laten toetsen. U hebt dan dus geen bezwaar- of verweerschrift nodig. In deze situaties kunt u de tool wel gebruiken voor een beoordeling van de redelijke grond voor ontslag en het genereren van een brief aan uw werkgever.