NOW-regeling – tool voor berekenen hoogte subsidie

Afgelopen week is de NOW-regeling bekend gemaakt en inmiddels alweer aangepast. Met de NOW-regeling kunt u subsidie aanvragen en direct een voorschot op uw loonkosten krijgen. Het voorschot is gebaseerd op een voorlopige inschatting van uw loonkosten en de verwachte omzetdaling tijdens de coronacrisis. Met de NOW-tool kunt u direct inzicht krijgen in de hoogte van uw voorschot. U kunt meerdere voorbeelden invoeren om te zien wat de NOW-regeling in uw geval concreet betekent.

Download hier de tool, waarmee u de hoogte van het voorschot uw uiteindelijke subsidie kunt berekenen. Let op: De tool is gebaseerd op de recent aangepaste NOW-regeling per 3 april 2020 en is op enkele punten aangepast/verbeterd (d.d. 9 april). Wij raden u aan dit bestand te gebruiken en niet een eerdere versie.

NOW-regeling – overzicht van boetes en sancties via de tool

Ook kan u de definitieve hoogte van uw subsidie op basis van de NOW-regeling berekenen. De tool houdt rekening met de 150% boete vanwege het ontslaan van werknemers. Daarnaast berekent de tool automatisch de boete. Deze kunt u krijgen als u lagere werkelijke loonkosten in de subsidiemaanden hebt, vergeleken met uw loonkosten in januari 2020 of november 2019. Zo kunt u goed geïnformeerd een subsidieaanvraag indienen.

De gegevens die u nodig hebt:

  • De loonsom over januari 2020 (of als deze er niet is; de loonsom over november 2019).
  • Uw verwachte omzetdaling voor de a.s. 3 crisismaanden t.o.v. 2019.
  • (optioneel) De werkelijke loonsom over maart, april en mei 2020.
  • (optioneel) Het werkelijke omzetverlies in 3 maanden in 2020 t.o.v. referentiemaanden 2019.
  • (optioneel) De loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd bij het UWV.