Over ARR

Arbeidsmarktresearch UvA B.V. (ARR) is onderdeel van de UvA Holding B.V. en is verbonden aan de vakgroep Arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam. ARR ontwikkelt digitale, juridische kennissystemen op het gebied van het arbeidsrecht in brede zin. In 2010 is ARR opgericht door professor Evert Verhulp. Het idee is ontstaan door twee arresten van de Hoge Raad, waarin werd overwogen dat de kantonrechtersformule niet kon worden gebruikt voor de vaststelling van de schade bij een kennelijk onredelijk ontslag. Daardoor moest de schadevergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag worden vastgesteld overeenkomstig de regels van begroting van schadevergoeding. De te verwachten werkloosheidsduur is daarbij een belangrijk element. Er was geen hulpmiddel beschikbaar om deze werkloosheidsduur te berekenen. Dat is het startschot geweest voor de ontwikkeling van een berekeningstool die de praktijk van handvatten voorziet: “Hoe Lang Werkloos?”. In eerste instantie werden de berekeningen op aanvraag handmatig gemaakt. In 2012 is de stap gezet de tool online via www.hoelangwerkloos.nl beschikbaar te stellen. Tot op heden wordt nog steeds veel gebruikgemaakt van de tool en komt deze terug in gepubliceerde rechtspraak.

In aansluiting op “Hoe Lang werkloos?” is de tool “KOO” gemaakt. Dit is een digitale, interactieve beslisboom die een inschatting geeft van de kans van slagen in een kennelijk onredelijk ontslag procedure. Deze inschatting is gevalideerd door de uitkomsten van de tool te vergelijken met die van 250 gepubliceerde uitspraken. Voor de WWZ heeft ARR een tweetal tools ontwikkeld. De eerste tool betreft een digitale vragenlijst om de transitievergoeding te berekenen. De tweede tool, “Mag Ontslag?” is een digitale, interactieve beslisboom, waarmee de gebruiker een inschatting van zijn kansen krijgt in een ontslagzaak onder de WWZ. Bij een kans op succes kunnen brieven worden gegenereerd, die de gebruiker in een procedure kan inbrengen.

Mocht u meer informatie willen of geïnteresseerd zijn in een samenwerking, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens:

Naam: Arbeidsmarktresearch UvA B.V
Adres:

Postbus 1030, 1000 BA Amsterdam

Bezoekadres: Roeterseilandcampus (Gebouw A), Nieuwe achtergracht 166, Amsterdam
E-mail: info@magontslag.nl
Telefoonnummer: 020 - 525 23 89