Tijdelijk of vast contract?

Algemeen

 
Zijn sinds de einddatum van het laatste contract 2 maanden verstreken?

Toelichting

Let op: Voor een werknemer geldt een strikte termijn voor het doen van een vordering bij de rechtbank. De vraag moet binnen 2 maanden na het einde van het laatste contract door de rechtbank zijn ontvangen. De rechter zal de vraag na deze termijn niet meer behandelen.