Tools voor ontslag

Ontslagen of ontslag dreigt, wat nu? Wat is de transitievergoeding en hoe moet ik de transitievergoeding berekenen? Hoe voer ik verweer of maak ik bezwaar en waar vind ik een goede ontslagbrief? Ik heb ingestemd met mijn ontslag, is mijn instemming geldig? Is wel sprake van bijvoorbeeld disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding waarvoor ik ontslagen kan worden? En heb ik al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of kan het tijdelijk contract nog een keer worden verlengd?

Op deze site vindt u tools die werknemer en werkgever kunnen helpen bij het bepalen van hun rechtspositie bij ontslag.

Met de ontslagtool “Mag Ontslag?” kunt u op basis van de door u beantwoorde vragen een inschatting krijgen van uw kansen bij ontslag. Bij een kans op succes krijgt u een overzicht van de argumenten en kunt u op deze argumenten gebaseerde ontslagbrieven downloaden, die u naar uw werkgever, het UWV of de rechter kunt sturen. De brieven zijn dus helemaal persoonlijk door het gebruik van de ontslagtool en daarom anders dan de brieven die elders op internet te vinden zijn. Wilt u de wijze waarop de tool werkt gratis uitproberen en door middel van de tool zien of uw instemming rechtsgeldig is, dan kan dat via deze link.

De tools voor berekening van de transitievergoeding geven door duidelijke vragen, met waar nodig een heldere toelichting, antwoord op de vraag of u recht hebt op een transitievergoeding en zo ja, wat de hoogte van deze transitievergoeding hoort te zijn. Alle factoren en uitzonderingen worden uitgevraagd en meegenomen in de berekening. Na het invullen van de vragen ontvangt u een overzicht met de gegevens en de uiteindelijke hoogte van de transitievergoeding. Deze tool is de enige complete tool voor berekening van de transitievergoeding, die alle relevante componenten uitvraagt én ook doorberekent in de uitkomst(en).

Door de tool “Tijdelijk of vast contract” kunt u door het beantwoorden van slechts enkele vragen zien of tijdelijke contracten inmiddels zijn gewijzigd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en zo ja, met ingang van welke datum. U krijgt een overzicht met de contracten en de relevante factoren. Deze tool is zowel voor werknemers als werkgevers geschikt om snel inzicht te krijgen in hun rechtspositie. De tool “Tijdelijk of vast contract” bieden wij tijdelijk gratis aan. 

Door middel van de tool “Hoe Lang Werkloos?” kunt u de te verwachten werkloosheidsduur en de kans op het vinden van ander werk berekenen. De beperkte versie van deze tool is gratis beschikbaar en voor een bedrag van € 150,- excl. BTW kunt u een uitgebreide berekening ontvangen.

De tool “Kennelijk Onredelijk Ontslag” (voorheen: "Mag Ontslag?") kunt u gebruiken als u een inschatting wilt krijgen van uw kansen in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure.

Laatste nieuws

 • Meerdere subgronden bij verwijtbaar handelen

  Het is vanaf heden mogelijk bij de tool ‘verwijtbaar handelen’ meerdere subgronden aan te geven. Wil uw werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens bedrog en het schenden van de … meer

 • Ontslag op staande voet - dringende reden

  Vanaf vandaag is ook een tool voor ontslag op staande voet online. Wilt u weten of het zin heeft het ontslag op staande voet bij de rechter te vernietigen? Of wilt u sowieso overgaan tot … meer

 • Verschil van inzicht - h-grond

  De tool voor de h-grond, de zogenaamde restbepaling, is aangevuld. De ontslaggrond is in het leven geroepen voor situaties die echt niet onder de andere ontslaggronden vallen. Uit rechtspraak blijkt … meer

 • Gegeven antwoorden worden vanaf nu meegestuurd

  Bij het doorlopen van de tools kwam al een tussenoverzicht van de gegeven antwoorden in beeld, als een categorie vragen was afgesloten. Nu kan de gebruiker na het invullen ook een … meer